ข้อมูลเกี่ยวกับค็อกเกอร์ สแปเนียล (Cocker Spaniel) และลักษณะนิสัย

 

ค็อกเกอร์ สแปเนียล (หรือรู้จักในนามว่า อเมริกัน ค็อกเกอร์ สแปเนียล) สุภาพ ดูแลง่ายและมีชีวิตชีวา เขาสามารถปรับตัวให้เข้ากับที่อยู่อาศัยทุกรูป ตราบเท่าที่พวกเขาได้รับการออกกำลังกายเป็นประจำทุกวัน 

 

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับค็อกเกอร์ สแปเนียล
The Cocker Spaniel Dog Breed

ชื่อ "ค็อกเกอร์" มาจากเกม woodcock ซึ่งเป็นเกมล่านกชนิดหนึ่งที่สุนัขชนิดนี้มีความสามารถในการต้อนออกมาเพื่อให้นายพรานล่า 

ขนาด:

น้ำหนัก:

เพศผู้: 24-28 ปอนด์ 

เพศเมีย: 24-28 ปอนด์

ความสูง:

เพศผู้: 15 นิ้ว

เพศเมีย: 14 นิ้ว

ลักษณะเด่น:

หูพับตก (โดยธรรมชาติ)

ความคาดหวัง:

การออกกำลังกาย: 20-40 นาที/วัน

อายุขัยเฉลี่ย: 14-16 ปี

น้ำลายสอ: ปานกลาง การกรน: ต่ำ

การเห่า: สูง

การขุด : ต่ำ ความต้องการการเอาใจใส่: สูง

สายพันธุ์เพื่อการ: 

ไล่ต้อนนก (Bird flushing) และเก็บนก (Retrieving) 

ขน

ความยาว: ยาว

ลักษณะ: ตรง

สี: แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิด ตั้งแต่สีล้วน (สีดำ, สีครีม, สีแทน, สีแดง) ผสมกับสีขาว และลายสีแทน

การดูแลรักษาความสะอาด: สูง

การขี้นทะเบียนโดยสมาคม

การจัดกลุ่มตาม American Kennel Club (AKC): การกีฬา (Sporting)

การจัดกลุ่มตาม United Kennel Club (UKC): สุนัขล่าสัตว์ (Gun Dog)

อัตราการพบ: ปกติ

สุนัขพันธุ์นี้ เพศผู้จะสูงประมาณ 15 นิ้ว และมีน้ำหนักประมาณ 28 ปอนด์ (13 กิโลกรัม); เพศเมียจะสูงประมาณ 14 นิ้ว และมีน้ำหนักประมาณ 25 ปอนด์ (11 กิโลกรัม)

ค็อกเกอร์ สแปเนียลมีศรีษะทรงกลมสง่างาม ปากกว้างทรงเหลี่ยม หูยาวและเบา หลังลาดไปจนถึงหางทำให้สุนัขพันธุ์นี้มีรูปลักษณ์ที่สง่าผ่าเผย นอกจากนี้ส่วนที่น่าหลงใหลที่ส่วนคือขนที่ยาวนุ่มดุจแพรไหม ที่ยาวคล้ายขนนกบริเวณหูและขา อกและด้านล่าง หางของสุนัขพันุธุ์นี้มักถูกตัด 

ค็อกเกอร์ สแปเนียลสามารถพบได้หลายหลายสี บางตัวอาจจะมีสีดำล้วน สีแดงหรือสีแทน บางตัวอาจจะมีสองสี (bi-colored) หรือสามสี (Tri-colored)  ซึ่งในตัวที่ผสมคุณอาจจะพบสีดำและสีแทน สีดำและขาว หรือสีดำและขาวพร้อมลายสีแทน AKC ได้แบ่งสายพันธุ์นี้ออกเป็นสามชนิดตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ดำ สีผสม (Parti-color) และ ASCOB (ซึ่งคือตัวสีเดียวล้วนทุกสียกเว้นสีดำ) 

อายุขัยของค็อกเกอร์ สแปเนียลอยู่ในเกณฑ์ที่ดี คือประมาณ 14 ถึง 16 ปี

ลักษณะนิสัย:

ค็อกเกอร์ สแปเนียลเป็นที่รู้จักกันว่ามีนิสัย อ่อนโยน เข้ากับคนอื่นได้ดี มีเสน่ห์ดึงดูด และมีชีวิตชีวา นอกจากนี้เขายังจัดได้ว่าเป็นสุนัขที่มีพฤติกรรมที่ดีกับเด็ก เขามีแนวโน้มไม่ก้าวร้าวต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยงตัวอื่น แต่นั่นก็หมายถึงว่าเขาไม่ใช่สุนัขเฝ้าระวังที่ดี

มีข้อควรระวังอันหนึ่งที่ได้รับการยืนยัน กล่าวคือ มีอยู่ครั้งหนึ่งค็อกเกอร์ สแปเนียลเป็นที่นิยมอย่างมาก พวกเขาจึงได้รับการผสมพันธุ์มากเกินเป็นเป็นผลสุนัขที่เกิดมาบางตัวมีอาการทางอารมณ์ หรือมีปัญหาด้านสุขภาพ

เมื่อเขาได้รับการฝึกให้เชื่อฟัง ผลการรายงานที่ได้รับจะผสมผสานกัน คือบางคนรายงานว่า ค็อกเกอร์ สแปเนียลจัดอยู่ในระดับปานกลางของสุนัขที่ง่ายต่อการฝึก และบางคนรายงานว่าเขาเชื่อฟังมาก แต่บางคนก็กล่าวว่าเขาหัวดื้อ

อาศัยอยู่กับ:

ค็อกเกอร์ สแปเนียลมีความสุขกับการเอาใจใส่ สายพันธุ์นี้จึงเป็นสายพันธุ์สำหรับทุกคนที่ทุ่มเทความรักให้กับสัตว์เลี้ยงของเขา

พวกเขามีการผลัดขนปานกลาง ขนของสุนัขพันธุ์นี้จะละเอียดต้องการดูแลรักษาความสะอาดอย่างน้อย 2 -3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อให้คงสภาพที่ดี อาจจำเป็นต้องได้รับการตัดแต่โดยช่างมืออาชีพเป็นครั้งคราว ควรหลีกเลี่ยงสถานที่ออกกำลังกายขรุขระมีหนามซึ่งอาจจะทำให้ขนพันกันได้

ค็อกเกอร์ สแปเนียลสามารถปรับตัวให้เข้ากับที่อยู่อาศัยในรูปแบบใดก็ได้ ตราบเท่าที่ผู้ดูแลได้พาเขาเดินพร้อมสายจูงทุกวัน หรือได้รับอนุญาติให้เล่นในสนามหญ้า โปรดระลึกไว้ว่าเขาเป็นสายพันธุ์นักกีฬา

ประวัติ:

ค็อกเกอร์ สแปเนียลมักจะถูกอ้างถึงในชื่อ อเมริกัน ค็อกเกอร์ สแปเนียล ซึ่งเป็นทายาทของอิงลิช ค็อกเกอร์ สแปเนียล ชื่อ "ค็อกเกอร์" มาจากเกม woodcock ซึ่งเป็นเกมล่านกชนิดหนึ่งที่สุนัขชนิดนี้มีความสามารถในการต้อนออกมาเพื่อให้นายพรานล่า 

ค็อกเกอร์ สแปเนียลได้รับการแนะนำในสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกในช่วงปลายคริสตศักราชที่ 1800 และยังคงจัดอยู่ในประเภทเดียวกับอิงลิช ค็อกเกอร์ ซึ่ง American fanciers  ได้คัดเลือกสุนัขพันธุ์นี้จากขนาดที่เล็ก ขนทีดี ศรีษะที่กลม ปัจจุบัน ค็อกเกอร์ สแปเนียลและ  อิงลิช ค็อกเกอร์ สแปเนียล ถูกจัดเป็นคนละสายพันธุ์ ค็อกเกอร์ สแปเนียลมีขนาดเล็กกว่า สายพันธุ์อิงลิช และเป็นกลุ่มที่เล็กที่สุดของสุนัขเพื่อการกีฬา

ถึงแม้ว่าสุนัขพันธุ์จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีประสิทธิภาพในการล่าสัตว์และเป็นสายพันธุ์เพื่อการกีฬา ค็อกเกอร์ สแปเนียลยังเป็นสุนัขเพื่อครอบครัว ความนิยมของสายพันธุ์นี้เพิ่มขึ้นภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 และในปีค.ศ. 1984 ค็อกเกอร์ สแปเนียลเป็นสายพันธุ์แรกที่จดทะเบียนกับ the American Kennel Club

เกี่ยวกับบทความการดูแลสัตว์เลี้ยง