คุณภาพและความปลอดภัย

เชื่อมั่นในมาตราฐานของ Hill's

เรามุ่งมั่นที่จะทดสอบก่อนเพื่อคุณภาพและความปลอดภัย

Bowls of various grains, which are used in some Hill's pet food.

1การพัฒนาผลิตภัณฑ์

สัตวแพทย์มากกว่า 220 คน นักวิทยาศาสตร์การอาหาร นักเทคนิค ปริญญาเอกด้านโภชนาการ ที่ฮิลส์ ได้พัฒนาอาหารสัตว์เลี้ยงเพื่อตอบสนองความต้องการสัตว์เลี้ยงของคุณ

PRODUCT DEVELOPMENT
PRODUCT DEVELOPMENT
Salmon, a high-quality ingredients used in Hill's pet food.

2การจัดหาวัตถุดิบ

เรารับเฉพาะวัตถุดิบจากแหล่งที่มีที่มีความเข้มงวดด้านคุณภาพและจากแหล่งที่ได้รับการยอมรับจาก Hill's เท่านั้น

ไม่เฉพาะวัตถุดิบที่ต้องตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย แต่รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลทางโภชนาการของวัตถุดิบในทุกๆผลิตภัณฑ์อีกด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าสัตว์เลี้ยงะได้รับสารอาหารที่เหมาะกับพวกมัน

A safety check is performed on recently produced pet food.

3กระบวนการผลิต

เรามีการจัดการตรวจสอบคุณภาพของระบบประจำปีสำหรับโรงงานผลิต เพื่อคงไว้ซึ่งมาตราฐานสูงเพื่อสัตว์เลี้ยงของคุณ

เราปฏิบัติตาม current Good Manufacturing Practices (cGMP) และ มาตราฐานสูงของ Hill's ดังนั้นอาหารสัตว์เลี้ยงของคุณถูกผลิตมาอย่างสะอาดและถูกหลักอนามัย

4ผลิตภัณฑ์

เราจัดให้มีการตรวจความปลอดภัยขั้นสุดท้ายทุกๆของผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงของ Hill's ทุกวัน เพื่อให้แน่ใจด้านความปลอดภัยของอาหารสัตว์เลี้ยง

เพิ่มเติม ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นได้ถูกตรวจสอบทางกายภาพและรสชาติ