LIFELONG
HEALTH
เริ่มต้นด้วย SCIENCE

พบความแตกต่างจากโภชนาการที่ได้จากการค้นคว้าทางชีววิทยาของ ฮิลส์ ไซเอนซ์ ไดเอท เพื่อมอบแด่สุนัขและแมวทุกวัย ทุกขนาด และทุกความต้องการ

สำหรับแมวของคุณ สำหรับสุนัขของคุณ

Science เป็นหัวใจหลักของเราเพื่อช่วยมอบชีวิตที่ดีที่สุดให้แก่สัตว์เลี้ยง

 

จากลูกสุนัขและลูกแมวสู่วัยโต เราทราบดีว่าสัตว์เลี้ยงทุกตัวไม่เหมือนกัน พวกเขาแตกต่างทางด้านความต้องการในแต่ละช่วงวัย ดังนั้นเราจึงใช้นวัตรกรรมด้านโภชนาการเพื่อช่วยพัฒนาอาหารที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละวัย เพื่อให้ได้อาหารที่มีความสมดุล สำหรับทุกความต้องการที่แตกต่างทางด้านสุขภาพ เช่น ช่วยการเคลื่อนไหว ดูแลสุขภาพข้อต่อสำหรับสุนัข หรือในแมวที่อาจเสี่ยงกับการมีก้อนขนอุดตัน เป็นต้น

สัมผัสความแตกต่าง