ปัญหาระบบทางเดินปัสสาวะในแมว : การดูแล
ระยะยาว
เพื่อลดการ
เกิดโรคซ้ำ

anchor

ปัญหาของระบบทางเดินปัสสาวะในแมวมักเป็นปัญหาที่คงอยู่ไปตลอดชีวิตจึงต้องมีการดูแลที่ดีในระยะยาว ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถถูกกระตุ้นจากความเครียดหรือปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้ ทำให้เจ้าของอาจมีปัญหากับสัตว์เลี้ยงของเขา อาหารแมวประกอบการรักษาโรคระบบทางเดินปัสสาวะ นอกจากจะเป็นส่วนสำคัญในการจัดการปัญหาเหล่านี้แล้ว ยังสามารถช่วยจัดการสภาวะต่าง ๆ ในทางเดินปัสสาวะ เพื่อลดการเกิดโรคซ้ำได้

การดูแลจัดการที่ครอบคลุม ได้แก่ การปรับสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม อาหารแมวประกอบการรักษาโรคระบบทางเดินปัสสาวะจะช่วยให้แมวกลับมามีสุขภาพที่ดีขึ้นได้อีกครั้ง

“ทำไมแมวของฉันถึงปัสสาวะไม่เป็นที่”

มาทำความเข้าใจในอาการต่าง ๆ ที่เราอาจยังเข้าใจผิดกันอยู่

การปัสสาวะข้างนอกกระบะทรายมักถูกมองว่าเป็นปัญหาในเรื่องพฤติกรรมมากกว่าปัญหาด้านสุขภาพ ทำให้ปัญหาของระบบทางเดินปัสสาวะในแมวถูกมองข้ามไปอยู่บ่อย ๆ และอาจทำให้เจ้าของรู้สึกหงุดหงิดกับสัตว์เลี้ยงของตัวเองได้ ดังนั้นการสังเกตสัญญาณผิดปกติต่าง ๆ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้เราสามารถบอกเรื่องสุขภาพของทางเดินปัสสาวะของสัตว์เลี้ยงได้

จุดสังเกตสัญญาณปัญหาของระบบทางเดินปัสสาวะในแมว

ถึงแม้ว่าปัญหาเรื่องการปัสสาวะในแมวจะทำให้คุณหงุดหงิดหรือรำคาญใจ แต่คุณรู้หรือไม่ว่าอาการต่าง ๆ เหล่านั้น สร้างความเจ็บปวดให้กับสัตว์เลี้ยงของเราเช่นกัน เพราะแมวเป็นสัตว์ที่เก็บซ่อนอาการเจ็บปวดได้เก่ง กว่าที่เจ้าของจะสังเกตเห็นอาการผิดปกติหรือวินิจฉัยภาวะป่วยต่าง ๆ ได้แมวอาจจะมีปัญหาเหล่านั้นมาเป็นระยะหนึ่งแล้ว ถ้าคุณสงสัยว่าแมวของคุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ อาการเหล่านี้จะเป็นอาการที่สามารถพบได้

อุบัติเหตุในบ้านไอคอน
ปัสสาวะภายในบ้าน

มีการปัสสาวะไม่เป็นที่ในบ้านบ่อยครั้งขึ้น ในแมวที่โตเต็มวัยแล้ว เป็นหนึ่งในสัญญาณของปัญหาทางเดินปัสสาวะที่ควรปรึกษาสัตวแพทย์

ปวดขณะปัสสาวะไอคอน
ส่งเสียงร้องขณะปัสสาวะ

ถ้าแมวของคุณมีการอั้นปัสสาวะหรือส่งเสียงร้องแบบเจ็บปวดขณะเข้ากระบะทราย อาการลักษณะนี้อาจบ่งบอกถึงภาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบที่ไม่ทราบสาเหตุ-FIC นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ หรือการอุดตันจากเศษเซลล์ในท่อทางเดินปัสสาวะ (Urethral Plug)

ไอคอนเลือดในปัสสาวะ
มีเลือดปนออกมากับปัสสาวะ

แมวที่ปัสสาวะแล้วมีเลือดปนออกมา นี่อาจเป็นอีกสัญญาณหนึ่งของภาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบที่ไม่ทราบสาเหตุอย่างรุนแรง-FIC นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ หรือการอุดตันจากเศษเซลล์ในท่อทางเดินปัสสาวะ (Urethral Plug) ที่ต้องได้รับการจัดการอย่างเร่งด่วน

ไอคอนปัสสาวะบ่อย
ปัสสาวะบ่อย

ควรแจ้งปัญหาเหล่านี้กับสัตวแพทย์ทันที หากแมวของคุณปัสสาวะเป็นกองเล็ก ๆ และใช้เวลาในกระบะทรายนานกว่าปกติ เพราะอาการเหล่านี้อาจบ่งบอกถึงภาวะการอุดตันที่ท่อทางเดินปัสสาวะ ซึ่งถือเป็นภาวะฉุกเฉิน

GET THE TIPS YOU NEED TO HELP YOUR CATSign up to receive ongoing information to help manage your cat’s urinary issues.

Sign Up Now

แผนภูมิแสดงสาเหตุของปัญหาปัสสาวะของแมว

ปัญหาของระบบทางเดินปัสสาวะในแมวที่พบได้บ่อย

เมื่อแมวมีปัญหาของระบบทางเดินปัสสาวะ ส่วนมากเราจะคิดว่ามีสาเหตุมาจากการติดเชื้อที่ทางเดินปัสสาวะ แต่ในความเป็นจริงแล้วปัญหาที่ส่งผลให้เกิดอาการของระบบทางเดินปัสสาวะของแมวนั้นอาจเกิดจากนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ การอุดตันของเศษเซลล์ หรือภาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบโดยไม่ทราบสาเหตุในแมว โดยสาเหตุเหล่านี้ถือเป็นสาเหตุหลัก ๆ ซึ่งคิดเป็น 85 เปอร์เซ็นต์ของการเกิดปัญหาในแมวทั้งหมด การรักษาจะขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยและสภาวะพื้นฐานของแมวแต่ละตัว แต่การจัดการเรื่องอาหารสำหรับการดูแลระบบทางเดินปัสสาวะของแมวในระยะยาวเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อลดการเกิดซ้ำของปัญหาระบบทางเดินปัสสาวะที่จะเกิดขึ้นได้

การจัดการปัญหาระบบทางเดินปัสสาวะในแมว

เมื่อพูดถึงปัญหาของระบบทางเดินปัสสาวะ ในแมวแต่ละตัวอาจต้องใช้การจัดการที่แตกต่างกัน ดังนั้นการปรึกษากับสัตวแพทย์เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อหาวิธีการจัดการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแมวของคุณ

โดยปกติแล้วแมวที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีปัญหาของระบบทางเดินปัสสาวะ มักจะต้องใช้การรักษาและการจัดการหลาย ๆ อย่างร่วมกัน ตั้งแต่การใช้อาหารประกอบการรักษาโรคทางเดินปัสสาวะ การรักษาด้วยยา หรือแม้แต่การผ่าตัดถ้ามีความจำเป็น อย่างไรก็ตามแม้แมวจะได้รับการรักษาอย่างดีที่สุด แต่สุดท้ายแล้วแมวบางตัวก็ยังมีโอกาสกลับมาแสดงอาการหรือกลับมาเป็นโรคซ้ำได้ใหม่เสมอ

ไอคอนโภชนาการ
โภชนาการ

พื้นฐานการดูแลปัญหาของระบบทางเดินปัสสาวะในแมวส่วนใหญ่คือการจัดการเรื่องโภชนาการ เนื่องจากโภชนาการสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาในอนาคตได้ พิจารณาอาหารที่ลดปริมาณส่วนประกอบของแร่ธาตุต่าง ๆ ลง ได้แก่ แคลเซียม ฟอสฟอรัส และแมกนีเซียม เพราะแร่ธาตุเหล่านี้เป็นสาเหตุของการเกิดผลึกนิ่วในปัสสาวะ มีอาหารบางสูตรคิดค้นมาสำหรับแมวที่มีภาวะเครียดได้ง่ายเพื่อลดการเหนี่ยวนำการเกิดปัญหาของระบบทางเดินปัสสาวะ

ไอคอนสิ่งแวดล้อม
การปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม

ความเครียดจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยหนึ่งในการกระตุ้นให้เกิดปัญหาของระบบทางเดินปัสสาวะในแมวได้ คุณสามารถลดปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดได้โดยปรับสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้เงียบสงบขึ้น หาอุปกรณ์เสริมให้แมวลับเล็บหรือข่วน พื้นที่แนวสูงให้แมวได้กระโดดหรือปีนป่าย และการแสดงความรักอย่างต่อเนื่องกับสัตว์เลี้ยงของคุณ

ไอคอนยา
การรักษาด้วยยา

สัตวแพทย์อาจมีการจ่ายยาเพื่อช่วยบรรเทาอาการในช่วงแรกของการรักษา โดยปกติแล้วยาที่ใช้จะเป็นกลุ่มของยาลดปวด โดยจะให้ยาร่วมกับการจัดการโภชนาการและปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม

เอกสารและคำแนะนำเพิ่มเติม

ปัญหาของระบบทางเดินปัสสาวะในแมวมักจะมีความยากในการจัดการและยังมีส่วนที่ต้องทำการศึกษาเพิ่มเติมถึงความซับซ้อนของปัญหาเหล่านี้อยู่ โปรดดูเอกสารเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการของแมวของคุณ และข้อมูลการจัดการอื่น ๆ

1แหล่งที่มา: 1Lekcharoensuk C, Osborne CA, Lulich JP. Epidemiologic study of risk factors for lower urinary tract diseases in cats. J Am Vet Med Assoc. 2001;218(9):1429-1435.

ปรึกษาสัตวแพทย์ เกี่ยวกับโภชนาการสำหรับทางเดินปัสสาวะ เพื่อการเตรียมพร้อมให้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่

FIND A VET