ข้อมูลและลักษณะนิสัยของแมวพันธุ์บอมเบย์

 

แมวพันธุ์บอมเบย์เป็นแมวที่กระตือรือล้น อยากรู้อยากเห็นและชอบมองดูโลกรอบตัวเขา และต้องการเวลาที่จะอยู่กับเจ้าของ

 

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแมวพันธุ์บอมเบย์
The Bombay Cat Breed

ลักษณะการเดินของแมวพันธุ์บอมเบย์จะเยื้องย่าง คล้ายกับเสือดำอินเดีย (India black leopard)

น้ำหนักเฉลี่ย:

เพศผู้: ขนาดใหญ่ > 12 ปอนด์

เพศเมีย: ขนาดกลาง : 8 - 12 ปอนด์ 

สีตา

สีทอง เหลือง

ความคาดหวัง

อายุขัยเฉลี่ย: 9 - 13 ปี

ความต้องการการเอาใจใส่ :  ปานกลาง

แนวโน้มการผลัดขน: ต่ำ

ขน

ความยาว: สั้น

ลักษณะ: เรียบลื่น

สี: ดำ

การแพ้ : ไม่

การดูแลรักษาความสะอาด: ต่ำ

การขึ้นทะเบียนของสมาคม: 

องค์กรที่ได้ทำการขึ้นทะเบียน

CFA, ACFA , TICA 

อัตราการพบ: ยาก

บอมเบย์เป็นแมวขนาดกลาง เมื่ออุ้มขึ้นมาจะรู้สึกว่าเขามีน้ำหนักมากกว่ารูปร่างที่เห็น

บอมเบย์ เป็นแมวที่มีรูปร่างล่ำสัน บางตัวอาจกระทัดรัด แต่มีกล้ามเนื้อและกระดูกหนักมาก นอกจากนี้ยังมีรูปร่างกลมทั้งตัว ไม่ว่าจะเป็นศรีษะ ปลายหู ตา คางหรือแม้กระทั่งเท้า 

ขนสั้นเป็นมันวาว ขนจะมีสีดำเข้มเมื่ออยู่ในสภาวะที่เหมาะสม

บอมเบย์มีท่วงท่าทำนองที่เป็นเอกลักษณ์ ร่างกายจะเยื้องย่างไปมาเวลาเดิน คล้ายกับท่าเดินของเสือดำอินเดีย (India black leopard)

บุคคลิกลักษณะ: 

บอมเบย์วัยหนุ่มจะกระตือรือล้น อยากรู้อยากเห็น และสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนได้ง่าย แต่ในช่วงอายุทุกวัย พวกเขาชอบการมองดูโลกภายนอกดังนั้นสถานที่โปรดจึงเป็นที่หน้าต่าง  นอกจากนี้บอมเบย์ยังต้องการเวลาที่จะอยู่กับเจ้าของด้วย

บอมเบย์เป็นที่รู้จักว่าเคยกระโดดขึ้นไปบนตักของเจ้าของและแผ่หลาร่างกายที่สวยงานของเขาไปบนหนังสือพิมพ์ที่เจ้าของกำลังอ่าน อย่างไรก็ตามเมื่อมีอายุมากขึ้น บอมเบย์บางตัวมีแนวโน้มที่จะสุขุมนิ่งขึ้นและชอบที่จะเป็นผู้ดูมากกว่าจะเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม

อาศัยกับ: 

แมวพันธุ์บอมเบย์เป็นนักกระโดดและปีนป่ายที่ดี ดังนั้นจึงควรเตรียมที่นอนและต้นไม้สำหรับปีนป่ายให้ แมวพันธุ์นี้มีรูปร่างล่ำสัน ทนทาน ดังนั้นจึงควรที่จะควบคุมอาหารเพื่อป้อนกันโรคอ้วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ได้รับการออกกำลังกายที่เพียงพอ

ในขณะที่บอมเบย์วัยผู้ใหญ่จะสุขุมนิ่ง แต่เขาก็ยังคงมีความเป็นเด็กและชอบให้เล่นด้วยในแต่วัน เขาชอบที่จะอยูกับครอบครัวและชอบให้ลูบท้องและลูบคลำ ดังนั้นควรที่จะจัดเวลาลูบนี้ให้กับแมวพันธุ์นี้ทุกวัน

ประวัติ: 

ในช่วงปลายทศวรรษที่ 1950 นักผสมพันธุ์ชาวอเมริกันต้องการพัฒนาแมวที่มีโครงสร้างเหมือนกับแมวพันธุ์เบอร์มีส แต่มีขนสีดำเข้มมันเงา เสมือนหนึ่งในเสือดำอินเดีย โปรแกรมการพัฒนาสายพันธุ์จึงเริ่มขึ้นโดยนำแมวพันธุ์เบอร์มีสมาผสมกับแมวดำอเมริกันขนสั้น (blace Americank Shorthhair) ตาสีทองแดงอ่อน จึงเกิดเป็นแมวพันธุ์บอมเบย์ขึ้นเพื่อระลึกถึงเสือดำ

แมวบอมเบย์เป็นที่รู้จักจากงานแสดงช่วงปลายทศวรรษที่ 1970 ซึ่งแมวพันธุ์บอมเบย์เป็นที่ชื่นชมในทุกการแสดงที่ได้มีการจัดแสดงแมวพันธุ์นี้

เกี่ยวกับบทความการดูแลสัตว์เลี้ยง