ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับโภชนาการ

เมื่อพูดถึงโภชนาการ มีข้อมูลมากมายที่อาจจะไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเป็นความจริง -- นี่คือเหตุผลที่เราแสดงข้อเท็จจริงเพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยงของคุณได้

ที่ Hill's เราเชื่อมั่นในหลักฐานที่พิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น

โปรตีนมากเกินไปเป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงใช่หรือไม่?

ในทางวิทยาศาสตร์ โปรตีนที่มากเกินไปก็อาจจะส่งผลเสีย -- ทั้งกับคนและสัตว์

สุนัขมีวิวัฒนาการใช่หรือไม่

สัตว์เลี้ยงก็มีเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับคน จากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับชีววิทยาของสัตว์ พบว่าการย่อยอาหารมีการเปลี่ยนแปลงไป

ข้าวโพดไม่ดีกับสัตว์เลี้ยงใช่หรือไม่?

ถึงแม้ว่าเราจะได้ยินอยู่เสมอว่าคาร์โบไฮเดรตไม่ดี แต่ทางวิทยาศาสตร์พบว่าคาร์โบไฮเดรตเป็นประโยชน์และมีคุณค่าทางสารอาหาร ช่วยให้โภชนาการของสัตว์มีความสมดุล

ให้อาหารดิบแก่สัตว์เลี้ยงปลอดภัยหรือไม่?

ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าการให้อาหารดิบจะมีคุณค่าทางสารอาหารมากกว่าอาหารปรุงสุก -- และแน่นอนว่าเนื้อดิบอาจจะมีความเสี่ยงมากกว่า