สุนัขของฉันมีการเปลี่ยนแปลงใช่มั้ย?

เราพบหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าสุนัขที่เราเลี้ยงมีวิวัฒนาการมาจากหมาป่า ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงมากว่า 30,000 ปีที่แล้ว สัตว์เลี้ยงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเช่นเดียวกับคน จากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับชีววิทยาของสัตว์ พบว่าการย่อยอาหารมีการเปลี่ยนแปลงไป

ในความเป็นจริง พันธุกรรมของสุนัขมีการเปลี่ยนแปลงเกิดมาจากความสัมพันธ์กับมนุษย์ที่มีความใกล้ชิดมากขึ้น สุนัขเลี้ยงมีพันธุกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากหมาป่าที่เป็นบรรพบุรุษ จึงทำให้เค้าต้องการอาหารหลากหลายที่มีความสมดุล อย่างเช่นธัญพืชไม่ขัดสี และส่วนประกอบที่มีคาร์โบไฮเดรตสูง

เมื่อเราให้อาหารหลายชนิดแก่สุนัข อาจจะวัดยากว่ามันต้องการเนื้อสัตว์มากกว่าอาหารชนิดอื่นหรือไม่ แต่การวิจัยพบว่าสัตว์เลี้ยงเลือกอาหารที่มีไขมันสูง มากกว่าอาหารที่มีโปรตีนสูง

อาจจะฟังดูง่ายถ้าเราจะให้สัตว์เลี้ยงกินเหมือนหมาป่าที่เป็นบรรพบุรุษ แต่ในความเป็นจริงอาจจะส่งผลเสียได้ :

  • สุนัขอาจได้รับปริมาณ โปรตีนที่มากเกินไป
  • อาหารดิบอาจทำให้ทั้งคุณและสัตว์เลี้ยงเกิดการเจ็บป่วยที่มาจากอาหารได้
  • ส่วนประกอบจากเนื้อสัตว์มีปริมาณแร่ธาตุที่มากเกินไปและอาจส่งผลเสียถ้าได้รับในปริมาณสูง

เราเชื่อว่าความเข้าใจที่ถูกต้องในด้านโภชนาการเป็นสิ่งที่สำคัญ นี่คือเหตุผลที่เราจะไม่รีบด่วนสรุปจากฟันที่แหลมคมของสุนัขหรือความเชื่อมโยงทางด้านสายพันธ์ุกับหมาป่า -- ดังนั้น นักโภชนาการและนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารจึงทำงานอย่างหนักเพื่อให้เข้าใจถึงอาหารที่สุนัขย่อยได้ และสารอาหารที่เหมาะสมกับสุนัข

ดังนั้น เราควรทำอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่าได้ให้อาหารที่มีสารอาหารเหมาะสมกับสุนัข?

  • เลือกอาหารที่มีสารอาหารเหมาะกับความต้องการของสัตว์เลี้ยง
  • เลือกอาหารที่มีส่วนประกอบของโปรตีนคุณภาพสูงซึ่งสามารถย่อยได้ง่าย
  1. Meyer H, Kienzle E. Dietary protein and carbohydrates: Relationship to clinical disease. In: Proceedings. Purina International Nutrition Symposium, Orlando, FL, 1991: 13-26.