เทคโนโลยี ACTIVBIOME+เพื่อส่งเสริม
ระบบทางเดินอาหารที่ดี

ดูกลุ่มผลิตภัณฑ์

Grouping of Hill’s products with ActivBiome+ technology

ดูแลระบบทางเดินอาหารให้ทำงานได้อย่างสมดุล

เพราะสุนัขและแมวมีระบบนิเวศน์ในทางเดินอาหารที่แตกต่างกัน Hill's จึงได้คิดค้นเทคโนโลยี ActivBiome+ ส่วนผสมพรีไบโอติกส์สูตรเอกสิทธิ์ที่ตรงกับความต้องการของสุนัขและแมวโดยเฉพาะ ช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ชนิดดีในทางเดินอาหาร ให้เค้าขับถ่ายได้ดีเป็นประจำ ได้รับ การพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าเห็นผลและปลอดภัย

อาหารสุนัขอาหารสุนัข

ส่วนผสมพรีไบโอติกส์สูตรเอกสิทธิ์
เพื่อทางเดินอาหารและสุขภาพโดยรวมที่ดี

activate icon
กระตุ้น

กระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ชนิดดีในทางเดินอาหาร

release icon
ผลิต

ช่วยกระตุ้นจุลินทรีย์ชนิดดีให้ผลิตสารสำคัญที่ช่วยให้ลำไส้ทำงานได้ดี

balance icon
ปรับสมดุล

ส่งเสริมแบคทีเรียชนิดดีที่ระบบทางเดินอาหารให้มีความสมดุล

promote icon
ส่งเสริม

ได้รับการพิสูจน์แล้วทางคลินิคว่าช่วยให้ขับถ่ายดีอย่างสม่ำเสมอ

Hill’s Science Diet Logo

อาหารสุนัขและแมวที่ช่วย
ส่งเสริมระบบทางเดินอาหารที่ดี

Hill's Science Diet Perfect Digestion ผสานเทคโนโลยี ActivBiome+ กระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหาร ช่วยให้ขับถ่ายได้ดีอยู่เสมอและระบบทางเดินอาหารมีความสมดุล ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดี

Hill’s Science Diet Perfect Digestion Dry Dog Food
Science Diet Perfect Digestion
อาหารสุนัข
Hill’s Science Diet Perfect Digestion Dry Cat Food
Science Diet Perfect Digestion
อาหารแมว
Hill’s Prescription Diet Logo

ดูแลระบบทางเดินอาหาร
ที่มีความต้องการพิเศษ

Hill’s Prescription Diet i/d และ Gastrointestinal Biome ผสานเทคโนโลยี ActivBiome+ ช่วยดูแลสุนัขและแมวที่มีปัญหาระบบทางเดินอาหาร ซึ่งได้รับการพิสูจน์ทางคลินิกแล้วว่าช่วยส่งเสริมระบบขับถ่ายที่ดีเป็นประจำ โปรดปรึกษาสัตวแพทย์เพื่อค้นหาสูตรที่เหมาะสม

Hill’s Prescription Diet i/d Wet Dog Food
Hill's® Prescription Diet® i/d® Canine Chicken & Vegetable Stew
อาหารสุนัขแบบกระป๋อง
Hill’s Prescription Diet i/d Dry Dog Food
Hill's® Prescription Diet® i/d® Canine
อาหารสุนัขแบบกระป๋อง
Prescription Diet i/d Small Bites Dry Dog Food
Hill's® Prescription Diet® i/d® Small Bites Canine
อาหารสุนัขแบบเม็ด
Hill’s Prescription Diet i/d Low Fat Dry Dog Food
Hill's® Prescription Diet® i/d® Canine
อาหารสุนัขแบบเม็ด
Prescription Diet i/d Low Fat Canine Rice, Vegetable & Chicken Stew Wet Dog Food
Hill's® Prescription Diet® i/d® Low Fat Canine Rice, Vegetable & Chicken Stew
อาหารสุนัขแบบกระป๋อง
Hill’s Prescription Diet i/d Stress Dry Dog Food
Hill's® Prescription Diet® Gastrointestinal Biome Canine Small Bites
อาหารสุนัขแบบเม็ด
Hill’s Prescription Diet Gastrointestinal Biome Wet Dog Food
Hill's Prescription Diet i/d with Chicken Wet Cat Food
อาหารสุนัขแบบเม็ด
Hill’s Prescription Diet Gastrointestinal Biome Dry Dog Food
Hill's® Prescription Diet® i/d® Feline
อาหารแมวแบบเม็ด
Hill’s Prescription Diet Gastrointestinal Biome Dry Cat Food
Hill's® Prescription Diet® Gastrointestinal Biome Feline
อาหารแมวแบบเม็ด

หากคุณหาสิ่งที่ต้องการไม่พบ

ดูผลิตภัณฑ์ Hill’s ทั้งหมดที่มีเทคโนโลยี ActivBiome+

newsletter icon

เราอยู่ที่นี่เสมอเพื่อช่วยคุณ

เป็นเพื่อนกับเราทาง Line Official Store เพื่อให้คุณไม่พลาดข่าวสารและบทความที่เป็นประโยชน์จากเรา

image of small dog wagging tail

เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับแบคทีเรียชนิดดีของสัตว์เลี้ยง

เรียนรู้ว่าแบคทีเรียชนิดดีในทางเดินอาหารมีผลกับสุขภาพโดยรวมของสัตว์เลี้ยงอย่างไร

image of healthy microbiome

การทำงานของ ActivBiome+

เรียนรู้ว่าส่วนผสมพรีไบโอติกส์สูตรเอกสิทธิ์ของเรา ช่วยส่งเสริมการทำงานของจุลินทรีย์ชนิดดีในทางเดินอาหารได้อย่างไร