รู้หรือไม่?

ว่าสัตว์เลี้ยงแต่ละตัว จะมีระบบนิเวศน์ในทางเดินอาหารที่แตกต่างกัน

เพราะ Microbiome (ไมโครไบโอม) ในสัตว์เลี้ยงแต่ละตัว ไม่ได้ทำหน้าที่แค่รักษาสมดุลระบบนิเวศน์ในทางเดินอาหารเท่านั้น แต่ยังมีผลในการดูแลสมดุลของระบบต่างๆในร่างกายอีกด้วย

ไมโครไบโอม คือ ระบบนิเวศน์ของเหล่าแบคทีเรียที่พึงประสงค์และจุลชีพอื่นๆ ในร่างกาย
ที่จำเป็นต้องได้รับอาหารที่ดีและเหมาะสม

"ไม่ต่างจากร่างกายมนุษย์ ที่การทำงานของไมโครไบโอมเหล่านี้
จะส่งผลต่อการทำงานของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น ทางเดินอาหาร ระบบภูมิคุ้มกัน หรือ ระบบอวัยวะต่างๆ
ซึ่งไมโครไบโอม จำเป็นต้องได้รับอาหารที่เหมาะสม เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพราะว่า...

ไม่เพียงแค่ระบบขับถ่ายที่ดีขึ้นเท่านั้น

พรีไบโอติกที่เหมาะสมสามารถส่งดีผลต่อสุขภาพโดยองค์รวม
เช่นเดียวกับการปลูกต้นไม้ ที่อยากให้งอกงาม คุณต้องแน่ใจว่า ได้หมั่นบำรุงให้เจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมเฉพาะพืชนั้นๆ
พรีไบโอติกคือปุ๋ยที่ป้อนและบำรุงแบคทีเรียในลำไส้ และส่งผลต่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยงโดยรวมให้ดีขึ้น

งานวิจัยจากทีมผู้เชี่ยวชาญที่ Hill's ได้ศึกษาค้นคว้าถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแบคทีเรียที่พึงประสงค์
สามารถส่งผลดีต่อระบบย่อยอาหารอย่างมีนัยสำคัญ โดยไม่ต้องเพิ่มแบคทีเรียชนิดใหม่ที่ไม่เฉพาะกับสัตว์เลี้ยงตัวนั้นๆ

อวัยวะใดบ้าง ที่ไมโครไบโอม จะช่วยได้

ทางเดินอาหาร

ทางเดินอาหาร

คุณภาพอุจจาระ

คุณภาพอุจจาระ

รู้ะบบภูมิคุ้มกัน

รู้ะบบภูมิคุ้มกัน

พลังงาน

พลังงาน

ระบบการทำงานของอวัยวะในร่างกาย

ระบบการทำงานของอวัยวะในร่างกาย

Hill's คือผู้นำในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ที่ใช้ พรีไบโอติกสำหรับไมโครไบออมในสัตว์เลี้ยง

กว่าทศวรรษของการวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพของไมโครไบโอม สัตวแพทย์และนักโภชนาการของฮิลส์ได้คิดค้นโภชนาการเฉพาะทางที่ทำให้สุขภาพของไมโครไบโอม อยู่ในระดับแนวหน้าของการดูแลระบบทางเดินอาหาร

activbiome+ technology badge

ดังนั้น..

เราจึงคิดค้นโภชนาการที่ล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยี ACTIVBIOME+

เทคโนโลยี ActivBiome+ คือส่วนผสมของพรีไบโอติก ที่ปฏิวัติวิธีการดูแลสุขภาพทางเดินอาหารของสัตว์เลี้ยง
ซึ่งมีจำหน่ายแล้วในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของฮิลส์

ค้นหาผลิตภัณฑ์ที่มี เทคโนโลยี ActivBiome+