เคล็ดลับการเก็บรักษาอาหารสัตว์เลี้ยง

Published by
ระยะเวลาที่ใช้ในการอ่าน

ที่ที่คุณเก็บอาหารสุนัขหรือแมวของคุณจะสร้างความแตกต่างอย่างใหญ่หลวงให้กับคุณภาพและความสดใหม่ของอาหาร เมื่อมีการเปิดอาหารออกมา คำถามและคำแนะนำทั่วไปบางอย่าง สำหรับการเก็บรักษาอาหารสุนัขหรือแมวแบบกระป๋องและแบบแห้งของฮิลส์ให้เหมาะสม

ฉันควรเก็บอาหารสุนัขหรือแมวของฉันอย่างไร
ถุงของอาหารสุนัขหรือแมวแบบแห้ง Science Diet®, Ideal Balance™, Healthy Advantage® และPrescription Diet® ควรเก็บไว้ในสภาพแวดล้อมที่เย็น แห้งและในบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 100°F (38°C) เพื่อป้องกันไม่ให้วิตามินถูกทำลายและปฏิกิริยาอ๊อกซิเดชั่นไขมันจนเกิดกลิ่นหืน อาหารสัตว์เลี้ยงจะรักษารสชาติไว้ได้ดีที่สุด หากถูกเก็บไว้ในถุงใบเดิมของที่มีตัวกั้นไขมันอยู่ การเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 120°F (48°C) มากกว่า 48 ชั่วโมง จะเป็นการกระตุ้นการเสื่อมสลายหรือการทำลายวิตามิน

ฉันสามารถเก็บอาหารสุนัขหรือแมวแบบกระป๋องไว้ในโรงรถได้หรือไม่
ไม่แนะนำให้การเก็บอาหารสุนัขหรือแมวในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เช่นโรงรถหรือนอกอาคาร

 • สำหรับอาหารสุนัขหรือแมวแบบแห้ง
  • เก็บไว้ในสภาพแวดล้อมที่เย็นและแห้ง วิธีที่ดีที่สุดคือไม่เก็บถุงไว้บนพื้น เพื่อลดความเป็นไปได้ในการถูกรบกวนจากสัตว์หรือแมลง
 • สำหรับอาหารสุนัขหรือแมวแบบกระป๋อง
  • ก่อนจะเปิดกระป๋อง ให้เก็บกระป๋องไว้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 50-100°F อย่าแช่แข็งอาหารสุนัขหรือแมวแบบกระป๋อง เพราะอาจทำให้เนื้อสัมผัสและรสชาติของอาหารเปลี่ยนแปลง

ฉันควรใช้ภาชนะบรรจุแบบพลาสติกเพื่อใส่อาหารสุนัขหรือแมวหรือไม่
เจ้าของสุนัขและแมวมากมายชอบเปลี่ยนถ่ายอาหารสุนัขหรือแมวแบบแห้งของพวกเขาจากถุงไปใส่ในกล่องที่ใช้เก็บอีกกล่อง การศึกษาโดยวิศวกรด้านบรรจุภัณฑ์ของ Hill's® แสดงให้เห็นว่าการเก็บรักษาในภาชนะบรรจุแบบพลาสติกหลากหลายรูปแบบ (ถังใส่ขยะ ถุงซิป ถุงใส่ขยะหรือถุงใส่เศษอาหารในครัว กล่องยาง/พลาสติก ถังพลาสติก ฯลฯ) อาจส่งกลิ่นและรสไปยังอาหารสัตว์เลี้ยงแบบแห้ง ซึ่งจะส่งผลเสียต่อรสชาติของอาหาร และถุงซิป ถุงใส่ขยะ และถุงที่มีลักษณะคล้ายกัน ก็จะไม่สามารถป้องกันไขมันมิให้สะสมบริเวณด้านนอกของถุงได้อีกด้วย การเก็บรักษาในภาชนะบรรจุโลหะที่สะอาด (กระป๋องโลหะเล็กๆ ถังใส่ขยะแบบโลหะ ฯลฯ) ก็เป็นวิธีที่ดีเหมือนกัน หากคุณอยากใช้ภาชนะบรรจุในการเก็บรักษา ให้เก็บอาหารที่อยู่ในถุงใบเดิมเอาไว้ภายในภาชนะบรรจุอีกที เพื่อให้การเก็บรักษาอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมที่สุด

ฉันจะเก็บกระป๋องอาหารสุนัขหรือแมวที่เปิดแล้วอย่างไร
กระป๋องอาหารสุนัขหรือแมว Science Diet®, Ideal Balance™, Healthy Advantage® หรือ Prescription Diet® ที่เปิดแล้วควรถูกเก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อรักษาความชื้น ลดการสัมผัสอากาศ และลดการส่งกลิ่นไปยังอาหารอื่นๆ วิธีที่ดีที่สุดในการเก็บกระป๋องอาหารสุนัขหรือแมวที่เปิดแล้วอคือการใช้ฝาอาหารสัตว์เลี้ยงพลาสติกที่พอดีกับด้านบนของกระป๋องเพื่อป้องกันการสูญเสียความชื้นและการส่งกลิ่นออกมา หากไม่มีฝาพลาสติก ฟิล์มยืด (plastic wrap) ก็เป็นตัวกั้นกันความชื้น อากาศและกลิ่นที่ดีมาก ถุงซิป (Zip-to-close bag) เป็นตัวกั้นกันความชื้น แต่ไม่ได้ทำให้มีอากาศที่ดีและไม่ได้ป้องกันกลิ่น

บางครั้งสัตว์เลี้ยงของฉันก็ไม่ได้กินทุกอย่าง เมื่อเทใส่ชามแล้ว อาหารสุนัขหรือแมวของฉันจะอยู่ได้นานแค่ไหน เมื่อเปิดอาหารแบบกระป๋องแล้ว จะอยู่ได้นานแค่ไหน

 • สำหรับอาหารสุนัขหรือแมวแบบแห้ง
  • สามารถทิ้งอาหารแบบแห้งไว้ในชามอย่างไม่มีกำหนด หากวางชามไว้ในบริเวณที่เย็น แห้ง ไม่สัมผัสแสงแดดโดยตรง และไม่ได้ทำให้เกิดการปนเปื้อนจากแมลงและพยาธิสัตว์หรือแมลงที่มีภัย อย่างไรก็ดี เราแนะนำให้ล้างชามอาหารของแมวหรือสุนัขของคุณ และเติมของใหม่ทุกวัน
 • สำหรับอาหารสุนัขหรือแมวแบบกระป๋อง
  • ชามของสัตว์เลี้ยงของคุณควรปราศจากความชื้น หรือสุนัขหรือแมวของคุณไม่ควรกินอาหารแบบกระป๋องที่เปิดไว้ในนานเกิน 4 ชั่วโมงที่อุณหภูมิเกิน 50°F กระป๋องที่เปิดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็น ที่อุณหภูมิระหว่าง 40-45°F นานที่สุดได้ 5-7 วัน ควรทิ้งอาหารสุนัขหรือแมวที่เหลืออยู่หลังจากเลยเวลานั้น

ฉันจะบอกได้อย่างไรว่าอาหารสุนัขหรือแมวในกระป๋องที่ยังไม่ได้เปิด หรือในถุงยังคงคุณภาพดีอยู่
สำหรับอาหารสุนัขหรือแมวแบบแห้ง

 • รหัสวันที่ (datecode) บนถุงพลาสติกของเราอยู่บนมุมถุงด้านซ้ายด้านล่างของถุง ใกล้กับหมายเลข SKU 4 หรือ 5 หลัก รหัสวันที่บนถุงขนาดกลางและใหญ่ของเราจะอยู่ที่ด้านบนของถุง โดยทั่วไปคือบนปากถุงด้านหน้า ตัวอย่างที่อยู่ด้านล่างแสดงให้เห็นว่าอาหารสัตว์เลี้ยงแบบถุงนี้ควรบริโภคก่อน เมษายน 2010 ควรทิ้งถุงอาหารสัตว์เลี้ยงที่ยังไม่ได้เปิดหลังจาก 1 เมษายน 2010

สำหรับอาหารสุนัขหรือแมวแบบกระป๋อง

 • โปรดดูวันที่ควรบริโภคก่อน ที่ประทับอยู่ด้านล่างของผลิตภัณฑ์แบบกระป๋องทุกใบ ตัวอย่างที่อยู่ด้านล่างแสดงให้เห็นว่าอาหารสัตว์เลี้ยงแบบถุงนี้ควรบริโภคก่อน ธันวาคม 2010 ควรทิ้งกระป๋องอาหารสัตว์เลี้ยงที่ยังไม่ได้เปิดหลังจากวันที่ 1 ธันวาคม 2010

จำไว้ว่า สิ่งที่คุณให้สุนัขหรือแมวของคุณกินมีความสำคัญกับสุขภาพของพวกเขา แต่สถานที่ที่คุณเก็บอาหารสุนัขหรือแมวก็สามารถสร้างความแตกต่างให้กับเจ้าขนฟูของคุณได้ จำเคล็ดลับเหล่านี้ไว้สำหรับการเก็บรักษาอาหารสัตว์เลี้ยงที่เหมาะสม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 • Hill's® Science Diet® Puppy Chicken Meal & Barley Recipe

  ส่งเสริมสุขภาพที่ดีและพัฒนาการที่แข็งแรงของสมอง สายตา กล้ามเนื้อ กระดูก และระบบภูมิคุ้มกันในลูกสุนัขที่กำลังเจริญเติบโต
 • Hill's® Science Diet® Puppy Small Bites Chicken & Barley Recipe Dog Food

  ช่วยส่งเสริมพัฒนาการที่แข็งแรงของสมอง สายตา กระดูก และระบบภูมิคุ้มกัน ในลูกสุนัขที่กำลังโต
 • Hill's® Science Diet® Puppy Large Breed

  คุณค่าทางโภชนาการที่สมดุลเพื่อช่วยย่อยสารอาหารที่ทำมาสำหรับลูกสุนัขพันธุ์ใหญ่ที่กำลังโต
 • Hill's® Science Diet® Adult Small Bites Chicken & Barley Recipe dog food

  คุณค่าทางโภชนาการที่สมดุลสำหรับความแตกต่างที่มองเห็นได้สำหรับสุนัขที่ชอบเม็ดขนาดเล็ก