อาหารสุนัขที่ “ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา”: สิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้

Published by
min read

Dog eating

เรามักให้ความใส่ใจเป็นพิเศษเมื่อวางแผนเรื่องอาหารการกินให้กับครอบครัวของเรา แล้วอาหารสำหรับสุนัขของเราล่ะ เริ่มตั้งแต่การผลิตและการติดฉลาก ไปจนถึงส่วนผสมแต่ละชนิดในอาหารสัตว์เลี้ยงมีอะไรบ้าง สำคัญอย่างยิ่งที่คุณควรทราบว่าอาหารสุนัขผลิตจากที่ใด และมีส่วนผสมอะไรบ้าง ก่อนจะเลือกซื้ออาหารสุนัขแบบถุงหรือแบบกระป๋องครั้งต่อไป

เรื่องพื้นฐาน

Federal Trade Commission (FTC) เป็นผู้ควบคุมการระบุอ้างอิงหรือการติดฉลากว่า “ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา” สำหรับทุกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับคนและสัตว์ ตามการกำหนดของ Mindy Bough รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิบัติการของ ASPCA Animal Poison Control Center และหัวหน้าฝ่าย Pet Nutrition Services ของ ASPCA สำหรับผลิตภัณฑ์ที่จะติดฉลาก “ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา” ได้นั้น จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งหมดโดยแท้จริง Bough ระบุว่า สำหรับอาหารสัตว์เลี้ยง หมายรวมถึง บรรจุภัณฑ์ ส่วนผสม และการผลิตอาหาร หากบริษัทใดติดฉลาก “ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา” แต่ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ได้มาจากประเทศอื่น ผู้ผลิตต้องมีข้อความระบุอ้างไว้บนบรรจุภัณฑ์ (ตัวอย่างเช่น “ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา เนื้อแกะจากประเทศนิวซีแลนด์") Bough สมาชิกผู้ก่อตั้ง Academy of Veterinary Nutrition Technicians ระบุว่า สำหรับการตรวจสอบปัญหาที่เป็นไปได้ใดๆ ที่เกี่ยวกับฉลากอาหารโดย FTC จะต้องมีการยื่นคำร้องเรียนเข้ามา

ฉลากอาหารสุนัข

เนื่องจากผู้ผลิตทราบว่า เมื่อผู้บริโภคเลือกซื้ออาหารสุนัข มักเจาะจงดูที่ส่วนผสมเป็นพิเศษ เช่นดูคำต่างๆ จำพวก “เนื้อไก่” หรือ “เนื้อวัวแท้” ผู้ผลิตจึงได้รวมเอาชื่อเหล่านี้เอาไว้ในฉลากด้วย Association of American Feed Control Officials (AAFCO) มีกฏเฉพาะเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์ของส่วนผสมแต่ละชนิดที่มีในผลิตภัณฑ์ และฉลากอาหารสุนัขที่ขายในประเทศสหรัฐอเมริกา หากไม่แน่ใจว่าจะดูข้อมูลนี้ได้ที่ไหน โปรดอ่านเพิ่มเติมได้ที่ “วิธีอ่านฉลากอาหารสุนัข”

โปรดดูที่ petMD สำหรับสไลด์โชว์ฉบับเต็มเกี่ยวกับความหมายของ “ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา” ในอาหารสัตว์เลี้ยง

Related Articles

Related products