สัมผัสกับ 
วิทยาศาสตร์ทางโภชนาการที่ล้ำสมัย
ของ ฮิลส์ ไซเอนซ์ ไดเอท
ยูธฟูล ไวทัลลิตี้

ที่ถูกคิดค้นขึ้นเป็นพิเศษเพื่อต่อสู้สัญญาณของอายุที่มากขึ้นในสัตว์เลี้ยงอายุ 7 ปีขึ้นไป

อายุของสัตว์เลี้ยง
ผ่านไปเร็วกว่า 
อายุของคน

เนื่องจาก สุนัขและแมว มีอายุที่ผ่านไปเร็วกว่ามนุษย์ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพของพวกเขาอาจเกิดขึ้นได้เร็วกว่า สัตว์เลี้ยงเมื่อมีอายุ 7 ปีจะเทียบเท่ากับ "วัยกลางคน" และเมื่ออายุ 11 ปี จะเทียบเท่ากับ "วัยเกษียณ" และพวกเขามักจะมีปัญหาที่เหมือนกับที่พบในผู้สูงอายุ

ใช้เลื่อนนี้เพื่อดูอายุจริงของสัตว์เลี้ยงคุณ

1#อายุ 1 ปี: สัตว์เลี้ยงของคุณมีช่วงวัยเทียบเท่ากับช่วงวัยรุ่นของมนุษย์

2-6#อายุ 2-6 ปี: ในทุกๆ 1 ปีของมนุษย์ เท่ากับ 4 ปีของสัตว์เลี้ยง#

7-16#อายุ 7 ปีขึ้นไป: สัญญาณของอายุที่มากขึ้นเริ่มปรากฎเห็นชัด

แมวของคุณ มีอายุ

ตามปีของมนุษย์

สุนัขของคุณ มีอายุ

ตามปีของมนุษย์

 

อายุที่มากขึ้น
มาจากภายในสู่ภายนอก

ที่ ฮิลส์ เรามีการศึกษามากกว่าทศวรรษว่า สารอาหารมีผลกระทบต่อการทำงานของเซลล์ในสัตว์เลี้ยงอย่างไร เราเรียนรู้ว่า กระบวนการของอายุที่มากขึ้นนั้นมีความซับซ้อน และทำให้สัตว์เลี้ยงนั้นเชื่อช้าลงทั้งทางจิตใจและร่างกาย
 

การแสดงออกของยีนส์ที่เปลี่ยนไปในสัตว์เลี้ยงอายุมากกว่า 7 ปี

 

ในแถวแนวตั้งของแผนภาพนี้แสดงถึงความแตกต่างของสัตว์เลี้ยง และแถวแนวนอนแสดงถึงยีนส์ที่เฉพาะเจาะจง เพื่อให้เราเห็นภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ในช่วงเวลาต่างๆ

อายุ 2-6 ปี

อายุ 2-6 ปี

อายุ 7-10 ปี

อายุ 7-10 ปี

อายุ 11-14 ปี

อายุ 11-14 ปี

  • ลดการแสดงออกของยีนส์
  • เพิ่มการแสดงออกของยีนส์

อายุ 2-6 ปี

อายุ 7-14 ปี

เมื่อเปรียบเทียบกับสุนัขหรือแมวที่อ่อนวัยกว่า สุนัขหรือแมวอายุมากมีการแสดงออกของยีนส์ที่แตกต่างออกไป ซึ่งความแตกต่างนี้มีผลกระทบต่อการทำงานของร่างกาย เนื่องจากในยีนส์บางยีนส์ มีความเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการอักเสบ, ความเสียหายจากอนุมูลอิสระ, ระบบภูมิคุ้มกัน, การซ่อมแซมของสายพันธุกรรม, การสร้างพลังงาน และกระบวนการเผาผลาญโปรตีน
จากผลการวิจัยของเรา เราสามารถที่จะระบุการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เพื่อมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฮิลส์ ไซเอนซ์ ไดเอท ยูธฟูล ไวทัลลิตี้

อาหารสัตว์เลี้ยงของคุณสามารถสร้างความแตกต่างได้

ฮิลส์ ไซเอนซ์ ไดเอท ยูธฟูล ไวทัลลิตี้
ฮิลส์ ไซเอนซ์ ไดเอท ยูธฟูล ไวทัลลิตี้ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อปรับเปลี่ยนชีววิทยาของสัตว์เลี้ยงอายุ 7 ปีขึ้นไปของคุณ โภชนาการที่ล้ำสมัยนี้ถูกผลิตขึ้นจากส่วนผสมที่ผลิตจากวัตถุดิบทางธรรมชาติ อาทิ ผัก ผลไม้ต่างๆ, กรดไขมัน, และมีสารต้านอนุมูลอิสระ รวมทั้งวิตามิน เกลือแร่ และกรดอะมิโน ที่ทำงานร่วมกันเพื่อต่อสู้กับสัญญาณของอายุที่มากขึ้น

ดูคุณประโยชน์:

สำหรับแมวของคุณ   สำหรับสุนัขของคุณ

 

คุณสังเกตเห็น สัญญาณของอายุที่มากขึ้นหรือไม่??

เมื่อสัตว์เลี้ยงของคุณมีอายุที่มากขึ้น พวกเขาจะเริ่มแสดงอาการบ่งบอกของอายุมากขึ้นบางอย่าง แต่คุณอาจจะไม่ได้สังเกตอาการเหล่านั้นในช่วงแรกๆ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอายุเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆ
คุณสังเกตหรือเห็นสัญญาณของอายุที่มากขึ้นหรือไม่
ถ้าคุณเริ่มเห็นสัญญาณดังกล่าว อาจถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเปลี่ยนอาหารให้กับสัตว์เลี้ยงของคุณ หรือปรึกษากับสัตวแพทย์

1

สับสน

ลำบากในการจัดการกับสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น หาประตู

2

ปลีกตัว

ทำกิจกรรมกับเจ้าของหรือเข้าสังคมกับสัตว์เลี้ยงตัวอื่นน้อยลงกว่าเดิม

3

กิจวัตรการนอนเปลี่ยนไป

รูปแบบในการนอนเปลี่ยนไป ตื่นในช่วงกลางคืนมากขึ้น

4

พฤติกรรมที่ไม่ได้ตั้งใจ

เริ่มมีพฤติกรรมที่ไม่ได้ตั้งใจ ทั้งที่ได้รับการฝึกเรื่องการขับถ่ายแล้ว

5

ความเหนื่อยล้าอ่อนเพลีย

เล่นน้อยลง นอนหลับมากขึ้น

ช่วยให้แมวอายุ 7 ปีขึ้นไปยังคงสดใสร่าเริง ด้วย ฮิลส์ ไซเอนซ์ ไดเอท ยูธฟูล ไวทัลลิตี้ ใหม่

เลือกซื้อเลย