Hill's Pet Nutrition
การรับประกันความพึงพอใจ 100%

Hill's Pet Nutrition

การรับประกันความพึงพอใจ 100%

 

ที่ Hill's เรามุ่งมั่นผลิตอาหารสุนัขและแมวเพื่อมอบสุขภาพที่ดีและยืนยาวให้กับสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก เช่นเดียวกับการควบคุมคุณภาพของสินค้าที่จัดจำหน่ายผ่านทางตัวแทนจำหน่ายของเรา เราจึงมีนโยบายรับประกันความพึงพอใจ 100% เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพและรสชาติของผลิตภัณฑ์ หากคุณไม่พึงพอใจในคุณภาพสินค้า คุณสามารถเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทางการของบริษัทฯ
โปรดทราบว่าเราไม่สามารถควบคุมคุณภาพสินค้าที่จำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ไม่ได้ซื้อสินค้าโดยตรงกับบริษัทฯ ดังนั้น นโยบายนี้จึงครอบคลุมเฉพาะลูกค้าที่ซื้อสินค้ากับตัวแทนจำหน่ายทางการที่ซื้อสินค้าโดยตรงกับ บริษัท ฮิลส์ เพ็ท นูทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น และการรับประกันความพึงพอใจนี้ครอบคลุมเฉพาะลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายเป็นคนแรกเท่านั้น

 

วิธีการเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงิน

 

1. โปรดนำสินค้าที่ซื้อและใบเสร็จรับเงิน ติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่คุณซื้อสินค้า ภายใน 14 วันหลังจากวันที่ซื้อสินค้า
2. ในกรณีเปลี่ยนสินค้า สามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าสูตรและขนาดเดียวกับที่ซื้อ หรือเปลี่ยนเป็นสูตรใหม่ในมูลค่าที่เท่ากับหรือไม่เกินกว่ายอดซื้อ
3. ในกรณีคืนเงิน วิธีการคืนเงินและระยะเวลาขึ้นอยู่กับตัวแทนจำหน่าย

 

เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงิน

 

1. เฉพาะสินค้าที่ซื้อภายใน 14 วันนับจากวันที่ซื้อระบุในใบเสร็จรับเงิน
2. ในกรณีที่สินค้าเปิดแล้ว ปริมาณอาหารจะต้องมีเหลือมากกว่า 50% และวันหมดอายุสินค้าบนถุงสินค้าจะต้องไม่น้อยกว่าวันที่นำสินค้าไปเปลี่ยน
3. ในกรณีเปลี่ยนสินค้า สามารถเปลี่ยนเป็นสูตรและขนาดเดิม หรือสูตรอื่นที่มีมูลค่าเท่ากับหรือน้อยกว่ายอดซื้อที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน ระยะเวลาที่ได้สินค้าใหม่ขึ้นอยู่กับสต็อคของตัวแทนจำหน่าย ในกรณีที่ไม่มีสินค้าในขณะนั้น ทางตัวแทนจำหน่ายจะให้ลูกค้าเดินทางมารับอีกครั้งภายใน 14 วัน
4. ในกรณีที่ต้องการคืนเงิน วิธีการคืนเงินและระยะเวลาขึ้นอยู่กับตัวแทนจำหน่าย ซึ่งจะเป็นวิธีเดียวกับที่ลูกค้าชำระเงิน โดยจะคืนเงินเท่ากับยอดซื้อที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน โดยไม่รวมกับค่าขนส่งและอื่นๆ
5. สำหรับการซื้อสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายที่ซื้อสินค้าโดยตรงกับ บริษัท ฮิลส์ เพ็ท นูทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1-800-011-971 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)