ข่าวประชาสัมพันธ์: ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการเรียกคืนสินค้า

ฮิลส์ เพ็ท นูทริชั่น แจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกคืนสินค้าด้วยความสมัครใจในกลุ่มอาหารกระป๋องสำหรับสุนัข เนื่องจากมีความเป็นไปได้ว่าอาจมีปริมาณวิตามินดีที่สูงเกินกว่าปกติ การแจ้งเพิ่มเติมในครั้งนี้เกี่ยวข้องกับส่วนผสมของวิตามินเช่นเดียวกันกับที่ทางเราได้เรียกคืนสินค้าเมื่อวันที่ 31 มกราคมที่ผ่านมา ท่านสามารถดูรายการสินค้าทั้งหมด รวมถึงสินค้าที่แจ้งเพิ่มเติมในวันที่ 21มีนาคม2019

 

โปรดตรวจสอบรายการสินค้าที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวตามรายละเอียดด้านล่าง.

รหัสสินค้า (SKU NUMBER)
หมายเลขล็อต/โค้ดวันที่ (Lot Code / Date Code)
ชื่อสินค้า
รหัสสินค้า (SKU Number)
หมายเลขล็อต/โค้ดวันที่ (Lot Code / Date Code)

Hill's™ Prescription Diet™ i/d Canine 13oz

7008

092020T21

Hill's™ Prescription Diet™ w/d Canine 13oz

7017

102020T24

Hill's™ Prescription Diet™ w/d Canine 13oz

7017

112020T09

Hill's™ Prescription Diet™ w/d Canine 13oz

7017

102020T25

Hill's™ Prescription Diet™ w/d Canine 13oz

7017

112020T10

Hill's™ Science Diet™ Mature Adult Healthy Cuisine Chicken & Carrots Stew Dog Food 12.5oz

10449

092020T28

Hill's® Science Diet® Adult 7+ Youthful Vitality Chicken & Vegetable Stew dog food 12.5oz 10763
102020T04