Heart Disease in Your Cat: How Nutrition Can Help

อาการโรคหัวใจคืออะไร

หัวใจเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดในร่างกายแมวของคุณ หัวใจทำหน้าที่สูบฉีดเลือดที่มีออกซิเจนและสารอาหารต่างๆ ผ่านทางหลอดเลือดไปยังเซลล์ต่างๆ ของร่างกาย โรคหัวใจส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการสูบฉีดเลือดที่ลดลง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดของเหลวคั่งในหน้าอกและช่องท้อง โรคหัวใจมีสองประเภทใหญ่ๆ ประเภทแรกจะส่งผลกระทบต่อลิ้นหัวใจ อีกประเภทจะส่งผลกระทบต่อกล้ามเนื้อหัวใจ การจัดการดูแลแมวที่เป็นโรคหัวใจประเภทใดประเภทหนึ่งดังกล่าว สามารถทำได้ด้วยโภชนาการ การออกกำลัง และการให้ยา (หากจำเป็น) การให้อาหารที่เหมาะสมและคำแนะนำจากสัตวแพทย์ จะช่วยให้แมวของคุณยังคงใช้ชีวิตได้อย่างแข็งแรงและมีความสุขต่อไป

Diagram of heart

โรคหัวใจสองประเภทหลัก

โรคลิ้นหัวใจแบบเรื้อรัง: การรั่วที่ลิ้นหัวใจจะลดปริมาณของเลือดที่สูบฉีดไปทั่วร่างกาย

โรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหัวใจ: สำหรับโรคนี้ กล้ามเนื้อหัวใจที่อ่อนแอหรือหนาขึ้น จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการสูบฉีดเลือดของหัวใจลดลง

โรคหัวใจมีสาเหตุมาจากอะไร

แม้โรคหัวใจจะไม่ได้มาจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง แต่ปัญหาด้านโภชนาการก็ส่งผลต่อการเป็นโรคหัวใจได้มาก ปัจจัยอื่นๆ ที่มีส่วนก่อให้เกิดโรคหัวใจได้มีดังนี้

สภาพร่างกาย: แมวที่น้ำหนักตัวมากเกินไปมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคหัวใจมากกว่าปกติ

อายุ: โรคหัวใจในแมวมีโอกาสเกิดบ่อยขึ้นเมื่อเขามีอายุมากขึ้น

สายพันธุ์: ในบรรดาแมวทั้งหลาย แมวพันธุ์เปอร์เซีย เมนคูน  และอเมริกันช็อตแฮร์ มีแนวโน้มเป็นโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหัวใจมากกว่าปกติ

แมวของฉันเป็นโรคหัวใจหรือไม่

เป็นการยากที่จะบอกว่าแมวของคุณเป็นโรคหัวใจหรือไม่ เพราะว่าสัญญาณแสดงอาการต่างๆ จะคล้ายกับความผิดปกติทางร่างกายอื่นๆ สัตวแพทย์อาจจะตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจโดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้

  • การตรวจด้วยหูฟังจะได้ยินเสียงฟู่และเสียงของเหลวที่อยู่ในปอด
  • การใช้มือคลำตรวจจะทำให้ทราบถึงการเต้นของชีพจรที่ผิดปกติ
  • การเอกซเรย์จะทำให้เห็นถึงภาวะหัวใจโต
  • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) สามารถบ่งชี้ถึงภาวะหัวใจโตและการเต้นผิดจังหวะของหัวใจได้
  • การตรวจเลือดและตรวจปัสสาวะจะทำให้ทราบถึงโรคพยาธิหนอนหัวใจ และอาการผิดปกติของอวัยวะภายในอื่นๆ

อาการดังต่อไปนี้อาจบ่งชี้ถึงปัญหาสุขภาพหัวใจในแมวของคุณ

  • อาการไอแบบเสียงต่ำที่บางทีอาจนำไปสู่การสำรอกได้
  • หายใจลำบาก รวมถึงอาการหายใจไม่ทั่วท้อง
  • สมรรถภาพในการออกกำลังกายลดลง
  • น้ำหนักขึ้นหรือลดลงอย่างสังเกตได้ชัดเจน
  • มีอาการบวมในช่องท้อง

Common signs of heart disease

ข้อสำคัญ: โรคหัวใจจะสังเกตเห็นได้ไม่ชัดนักในระยะแรกๆ หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับสุขภาพแมวของคุณ ให้ปรึกษาสัตวแพทย์

ความสำคัญของโภชนาการ

แม้ว่าการบำบัดรักษาไม่สามารถทำให้โรคหัวใจหายขาดไปได้ แต่แมวของคุณก็สามารถใช้ชีวิตได้ค่อนข้างปกติเหมือนเดิมต่อไป อาหารที่แมวของคุณทานมีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพและสุขภาวะที่ดีในภาพรวมของเขา เมื่อแมวของคุณได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหัวใจ การให้อาหารแมวที่เหมาะสมยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น

โดยทั่วไป โรคหัวใจเป็นสาเหตุทำให้หัวใจโตขึ้น และภาวะหัวใจโตนี้ก็จะส่งผลให้หัวใจสูญเสียประสิทธิภาพในการทำงาน จากนั้นหัวใจจะกักเก็บของเหลวไว้เกินกว่าที่ควร และทำให้เกิดปัญหาที่แท้จริง เนื่องด้วยเหตุผลนี้ สัตวแพทย์จึงแนะนำว่าควรให้อาหารที่มีปริมาณโซเดียมต่ำแก่แมว ซึ่งจะช่วยลดปริมาณของเหลวที่คั่งค้างอยู่ และทำให้หัวใจทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้อง โปรดหมั่นปรึกษาสัตวแพทย์ของคุณและขอคำแนะนำเกี่ยวกับอาหารที่ดีที่สุดสำหรับสุขภาพของแมวคุณ

สอบถามสัตวแพทย์เกี่ยวกับโรคหัวใจ

1.   มีอาหารใดบ้างที่ฉันควรหลีกเลี่ยงไม่ให้แมวของฉันทานเนื่องจากอาการป่วยของเขา

o    สอบถามว่าอาหารของคนส่งผลกระทบถึงสุขภาพของแมวคุณอย่างไร

2.   คุณหมอแนะนำให้แมวของฉันทานอาหารแมว Hill’s® Prescription Diet® เพื่อสุขภาพหัวใจที่ดีหรือไม่

o    สอบถามข้อกังวลเรื่องโภชนาการพิเศษสำหรับแมวของคุณ

o    คุณควรป้อนอาหารที่แนะนำให้แมวของคุณทานบ่อยครั้งแค่ไหน / ปริมาณเท่าไหร่

3.   แมวของฉันควรมีอาการดีขึ้นเร็วเพียงใด

4.   คุณหมอช่วยให้คำแนะนำแบบเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับโรคหัวใจสำหรับแมวของฉันได้หรือไม่

5.   หากฉันมีคำถาม ฉันจะติดต่อคุณหมอหรือโรงพยาบาลด้วยวิธีไหนดีที่สุด (อีเมล/โทรศัพท์)

o    ถามว่าคุณจำเป็นต้องทำการนัดหมายเพื่อติดตามผลหรือไม่

ถามว่าจะมีการส่งอีเมลเตือนความจำหรือหนังสือบอกกล่าวหรือไม่

Related Pet Care Articles