ไก่และข้าวจะช่วยให้สัตว์เลี้ยงหายจากการปวดท้องใช่หรือไม่?

เมื่อสัตว์เลี้ยงของคุณมีอาการปวดท้อง คุณอาจจะหาวิธีทำให้พวกเค้าหายจากอาการเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วและง่ายที่สุดด้วยตนเอง นี่คือสาเหตุที่ไก่และข้าวเป็นโภชนาการที่ได้รับคำแนะนำให้ใช้มากที่สุด --- แต่ก็ไม่สามารถทำได้ง่าย สะดวก หรือเห็นผลได้ชัด

ในความเป็นจริง การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์พบว่าระบบลำไส้ของสัตว์ต้องการโภชนาการที่สมดุลเพื่อช่วยให้การปวดท้องลดลง แต่นอกจากการที่สัตว์เลี้ยงของคุณได้รับโภชนาการที่สมดุลตามที่พวกเค้าต้องการ ยังมีปัญหาด้านอื่นๆ ในการให้สัตว์เลี้ยงของคุณกินไก่และข้าวเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับช่องท้อง ดังนี้

  • การเลือกไก่คุณภาพสูง
  • การหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง
  • การให้ในปริมาณที่เหมาะสม
  • การใช้เวลาในการปรุงอาหารที่มากกว่า 1 ครั้งต่อวัน
  • การเปลี่ยนมาให้อาหารปกติเมื่อสัตว์เลี้ยงกลับสู่สภาวะปกติ

ที่ Hill's การวิจัยของเราพบว่า อาหารปรุงสุกที่ทำจากไก่และข้าวมีคุณค่าทางโภชนาการไม่เพียงพอ เมื่อระบบย่อยอาหารของสัตว์กลับมาสู่สภาวะปกติ -- ไม่ว่าจะหลังจากการผ่าตัดหรือเพื่อบรรเทาอาการท้องเสียหรืออาเจียนสัตว์เลี้ยงต้องการอาหารที่รสชาติอร่อย มีคุณค่าทางโภชนาการและช่วยลดปัญหาการย่อย

ดังนั้น อาหารที่คิดค้นสูตรมาแล้วว่าเป็นประยชน์ต่อระบบทางเดินอาหารของสัตว์เลี้ยงของคุณดีอย่างไร

  • โภชนาการมีความสมดุลทั้งโปรตีน วิตามินและกรดไขมันที่จำเป็น
  • ทดแทนแร่ธาตุ สารอาหารและอิเล็คโตรไลต์ที่สูญเสียไป
  • สะดวก -- ไม่ต้องปรุงเองทุกมื้อ