ผลิตผลพลอยได้มีส่วนผสมหรือคุณค่าทางโภชนาการสูงเกินไปหรือไม่?

คุณรู้หรือไม่ว่าตับซึ่งเป็นอาหารที่สัตว์เลี้ยงของคุณชื่นชอบเป็นอย่างมากเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า "By-Product" หรือ "ผลิตผลพลอยได้" ซึ่งมีคำจำกัดความทางกฎหมายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ป็นผลิตภัณฑ์หลักที่ได้จากการสั่งผลิต ในขณะที่สเต็กทีโบนเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่เป็นอาหารของคน ตับวัวที่ใช้เป็นอาหารสัตว์เลี้ยงอาจจะมาจากแหล่งผลิตเดียวกัน เช่นเดียวกับที่รำข้าวสาลีเป็นผลิตผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมผลิตแป้งสาลี ผลิตผลพลอยได้อาจจะมีคุณค่าทางโภชนาการเกินกว่าที่สัตว์เลี้ยงต้องการ อาทิเช่น ตับวัวอุดมไปด้วยโปรตีนและวิตามิน ในขณะที่รำข้าวสาลีเป็นแหล่งไฟเบอร์ที่ดี ข้อเท็จจริงก็คือ ผลิตผลพลอยอาจจะมีคุณภาพที่สูงหรือต่ำก็ได้

Hill's ซื้อส่วนผสมจากบริษัทคู่ค้าที่จัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เรากำหนด สำหรับบริษัทคู่ค้าที่มีหลายแหล่งผลิต เราวัดคุณภาพตามแต่ละพื้นที่เพื่อให้มั่นใจได้ในคุณภาพของส่วนผสมที่คงที่ ส่วนผสมดังกล่าวรวมถึงผลิตผลพลอยได้ที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง จะได้รับการประเมินคุณภาพขึ้นอยู่กับกระบวนการการผลิตในแต่ละครั้ง