สุนัขและแมวต้องการจุลินทรีย์ที่สมดุลในทางเดินอาหารเช่นเดียวกันกับมนุษย์ แล้วจุลินทรีย์คืออะไรล่ะ? จุลินทรีย์เป็นระบบของสิ่งมีชีวิตในทางเดินอาหารของสัตว์เลี้ยง ซึ่งประกอบไปด้วยแบคทีเรียที่ดีและไม่ดีแตกต่างกันไปในสัตว์เลี้ยงแต่ละตัว การใช้โภชนาการมาช่วยทำให้เกิดสมดุลของจุลินทรีย์จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการเกิดโรคฉับพลันหรือร้ายแรงมาเป็นภาวะสุขภาพที่ดีได้

ช่วยให้สัตว์เลี้ยงสุขภาพดีจากการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์

หากจะอธิบายให้ง่าย จุลินทรีย์คืออะไรล่ะ? ให้ลองจินตนาการว่าจุลินทรีย์เป็นระบบของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในร่างกายของสัตว์เลี้ยงที่ไม่เพียงช่วยสร้างสมดุลในทางเดินอาหารแต่ยังช่วยทำให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพดีโดยรวมอีกด้วย เหมือนกับการปลูกต้นหญ้าหรือการทำสวน หากคุณต้องการให้พืชเจริญเติบโตได้ดี คุณก็จำเป็นต้องเลือกชนิดของพืชให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมด้วย

ด้วยพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารและโภชนาการใหม่ๆทำให้เราทราบว่าการใช้วัตถุดิบที่เข้มข้นไปด้วยใยอาหาร ผสมผสานกับการใช้พรีไบโอติกส์ในสุนัขและแมวจะช่วยสร้างเสริมการทำงานของจุลินทรีย์ที่มีอยู่แล้วในทางเดินอาหารได้

ด้วยการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับจุลินทรีย์มากว่าหนึ่งทศวรรษ ฮิลส์เป็นหนึ่งในผู้นำของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงด้านโภชนาการเกี่ยวกับจุลินทรีย์

มองข้ามการจัดการแบบดั้งเดิม

โดยปกติแล้วสัตว์เลี้ยงที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตอบสนองต่อเส้นใยอาหารไฟเบอร์ เช่นปัญหาท้องเสียเรื้อรังหรือปัญหาท้องผูกจะมีแนวทางการรักษาอยู่ไม่กี่ทาง ได้แก่การใช้อาหารที่มีเส้นใยอาหารในการรักษาสุนัขและแมว และใช้อาหารที่ปรุงเองจากไก่และข้าว ซึ่งแต่ละวิธีก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย

อาหารเพื่อการรักษาที่มาจากเส้นใยไฟเบอร์

อาหารเพื่อการรักษาที่มาจากเส้นใยไฟเบอร์

ข้อดี:
ทำให้เกิดสมดุลของน้ำในทางเดินอาหารของสัตว์เลี้ยง ซึ่งจะตอบสนองต่อสัญญาณการเจ็บป่วยในทางเดินอาหาร (อาการท้องเสียในสุนัข และอาการท้องผูกในแมว)

ข้อเสีย:

  • อาจต้องใช้เวลานานกว่าจะได้ผล
  • อาจไม่ได้ผลต่อสุขภาพในทางเดินอาหารทั้งหมด
จุลินทรีย์เพื่อสุนัขและแมว

จุลินทรีย์เพื่อสุนัขและแมว

ข้อดี:
สามารถจัดการปัญหาท้องเสียฉับพลันในสุนัขได้

ข้อเสีย:

  • อาจไม่ได้เป็นการจัดการปัญหาที่ต้นเหตุ
  • ไม่เจาะจงกับสัตว์เลี้ยงแต่ละตัว (ไม่ได้ทำงานร่วมกับจุลินทรีย์ที่มีอยู่แล้วในทางเดินอาหารของสัตว์เลี้ยง)
การปรุงอาหารเองด้วยไก่และช้าว

การปรุงอาหารเองด้วยไก่และช้าว

ข้อดี:
อ่อนโยนต่อระบบทางเดินอาหาร

ข้อเสีย:

  • โภชนาการขาดสมดุล
  • ความยุ่งยากในการปรุงอาหาร

การดูแลระบบทางเดินอาหารรูปแบบใหม่ด้วยจุลินทรีย์

มีการศึกษาวิจัยมายาวนานแล้วว่าจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารมีผลต่อสุขภาพของทางเดินอาหารสุนัขและแมว แต่การค้นพบทางวิทยศาสตร์ใหม่ๆให้ความสนใจต่อความสำคัญของจุลินทรีย์ที่ไม่เพียงช่วยให้สัตว์เลี้ยงมีระบบทางเดินอาหารที่ดี แต่ยังมีผลต่อสุขภาพโดยรวมของสัตว์เลี้ยงด้วย การสร้างเสริมจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารเป็นการเปิดโอกาสให้สัตว์เลี้ยงมีระบบการย่อยอาหารที่ดี และมีสุขภาพดีได้

หลังจากที่ฮิลส์ เพ็ท นูทริชั่น ได้วิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับจุลินทรีย์มากว่าหนึ่งทศวรรษ ทำให้เราซึ่งเป็นผู้นำด้านโภชนาการอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีพื้นฐานมาจากระบบชีววิทยา กลายมาเป็นผู้นำด้านการศึกษาสุขภาพของสัตว์เลี้ยงจากการใช้จุลินทรีย์ ฮิลส์ได้ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยมาศึกษาระบบจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารรวมไปถึงการใช้วิธีการศึกษาใหม่ๆอย่างเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมมาทำความเข้าใจว่า การจะมีสุขภาพทางเดินอาหารที่ดีนั้นเกิดขึ้นได้จากการมีโภชนาการที่เหมาะสมโดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มแบคทีเรียใหม่ๆเข้าไปในร่างกาย

ด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้ ทำให้ฮิลส์ผลักดันการใช้จุลินทรีย์มาดูแลระบบทางเดินอาหารและทำงานร่วมกับกลไกทางธรรมชาติในการส่งเสริมการขับถ่ายอย่างมีสุขภาพดีพร้อมไปกับการฟื้นฟูสมดุลจุลินทรีย์ที่แตกต่างไปในระบบทางเดินอาหารของสัตว์เลี้ยงแต่ละตัว

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารได้จากแหล่งข้อมูลเพื่อการศึกษาเหล่านี้

แหล่งข้อมูลในส่วนนี้สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ (ชั้นหนึ่ง) เท่านั้น

ขอต้อนรับสู่โลกแห่งจุลินทรีย์ในทางเดินอาหาร ผู้เขียน: สัตวแพทย์ปริญญาโทอีวิตา เบควาโรวา สาขาวิชาโภชนาการสัตวแพทย์จากมหาวิทยาลัยอเมริกัน

เป็นที่แน่ชัดจากการวิจัยว่าการมีจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารที่เหมาะสมช่วยให้เกิดสุขภาพดีหลายประการ เราทราบถึงคุณประโยชน์ใดบ้างจากจุลินทรีย์และเหตุใดจึงมีความสำคัญต่อระบบทางเดินอาหารของสุนัขและแมว?

อ่านเพิ่มเติม

ผลของอาหารต่อจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร ผู้เขียน: ดร. เจนนิเฟอร์ ราโดเซวิช

จากวิดีโอนี้ คุณจะได้เรียนรู้หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารและเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอาหารและวัตถุดิบที่ส่งผลต่อระบบชีววิทยาของจุลินทรีย์และสุขภาพของสัตว์เลี้ยง.

ชมวิดีโอ

อาหารคือความรัก...ต่อจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร ผู้เขียน: สพ.ญ. ดร. เจน แมคเลย์ จากวิทยาลัยอายุรศาสตร์สัตวแพทย์อเมริกัน

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้อาหารและการให้อาหารในการส่งเสริมจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารของสัตว์เลี้ยง

ชมวิดีโอ

ชมวิดีโอเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารของมนุษย์จากแหล่งข้อมูลภายนอก:

ศึกษาข้อมูลเข้มข้นเกี่ยวกับจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารของมนุษย์

ชมวิดีโอ

ศึกษาว่าจุลินทรีย์ส่งสัญญาณถึงสมองของคุณว่าอย่างไร

ชมวิดีโอ

สำรวจโลกลึกลับของเหล่าจุลินทรีย์ในร่างกายของเราและรอบๆตัว

ชมวิดีโอ

ค้นพบว่าแป้งที่ไม่ถูกย่อยเคลื่อนผ่านลำไส้ไปเสริมการทำงานของจุลินทรีย์ในการป้องกันโรคมะเร็งได้อย่างไร

ชมวิดีโอ

ก้าวต่อไปที่จะเกิดขึ้นนวัตกรรมใหม่เพื่อการดูแลสุขภาพของระบบทางเดินอาหารด้วยจุลินทรีย์

อ่านเพิ่มเติม

โปรดปรึกษาสัตวแพทย์ของคุณหากต้องการข้อมูลหรือคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพทางเดินอาหารสุนัขหรือแมวของคุณ