Thank you for visiting

To log out and end your session, click "OK"


งานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านโภชนาการ

บุคคลากรจาก Hill’s ประกอบด้วยสัตวแพทย์กว่า 150 ท่าน นักโภชนาการระดับปริญญาเอกและนักวิทยาศาสตร์ทางด้านอาหาร  ซึ่งทำงานอยู่ทั่วทุกมุมโลกเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่และพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมให้ดียิ่งขึ้นซึ่งจะช่วยสัตว์เลี้ยงของท่านให้มีชีวิตยืนยาวและสุขภาพดี นักวิทยาศาสตร์ของ Hill’s สร้างงานวิจัยและเขียนบทความทางวิชาการในหนังสือมากกว่า 50 เรื่องในแต่ละปีและใช้สอนในโรงเรียนสัตวแพทย์ชั้นนำในทั่วทุกมุมโลก ดังนั้นพวกเราสามารถใส่ความรู้และความเชี่ยวชาญลงในทุกๆส่วนของอาหารสัตว์เลี้ยงจาก Hill's® เพื่อคุณและสัตว์เลี้ยงของคุณ

อาหารสำหรับสุนัขและแมวของเราถูกปรุงจากสารอาหารที่สมดุลเหมาะสม และมีรสชาติที่ดีเยี่ยม พวกเรารู้ว่าอาหารที่ดีที่สุดสำหรับสัตว์เลี้ยงของท่าน ไม่ใช่เพียงโภชนาการตามที่ร่างกายต้องการเท่านั้น แต่ยังหลีกเลี่ยงสารอาหารส่วนเกินเช่น ไขมันและเกลือซึ่งสามารถสร้างอันตรายได้ตลอดเวลา

Hill’s มีการลงทุนระยะยาวกับการศึกษา เทคโนโลยีและนักวิทยาศาตร์ที่มีความสามารถเป็นเลิศ ซึ่งช่วยพวกเราพัฒนานวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ให้ดำรงไว้ซึ่งความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมโภชนาการที่จำเป็นสำหรับสัตว์ป่วย สัตว์ที่มีความเสี่ยงและสัตว์ที่มีคุณภาพดี ความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์เลี้ยงของท่านคือรางวัลของพวกเรา

ศูนย์โภชนาการสัตว์เลี้ยง หรือ Hill's Pet Nutrition Center ในเมืองโทพีกา รัฐแคนซัส นับได้ว่าเป็น state-of-the-art center  แห่งหนึ่งซึ่งแสดงตัวอย่างคำมั่นสัญญาของพวกเราที่ช่วยยกระดับสุขภาพของสุนัขและแมว  พวกเรามีทีมงานสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญในด้านโภชนาการและอายุรกรรมสัตว์เลี้ยง ทีมงานของเราจะทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยงได้รับสารอาหารและรสชาติที่ดีที่สุด ในทางกลับกัน พวกเราได้ให้ทุกสิ่งที่สัตว์เลี้ยงต้องการซึ่งประกอบด้วยความสะอาด ที่พักอาศัย สถานที่ออกกำลังกาย ไม่ได้ถูกใช้งานและมีสังคมร่วมกับเพื่อนมากมายทั้งมนุษย์และสัตว์ สัตว์เลี้ยงแต่ละตัวมีทีมงานเฉพาะที่พัฒนาความเชื่อถือและสายสัมพันธ์กับมนุษย์ เหมือนกับที่ท่านและสัตว์เลี้ยงของท่านมี เรียนรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับคำมั่นสัญญาต่อสวัสดิภาพสัตว์ของเรา Learn more about our commitment to animal welfare.

เพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ของพวกเราได้รับความเชื่อมั่นจากเจ้าของสัตว์เลี้ยงเป็นจำนวนมหาศาลกว่าล้านครอบครัว ตั้งแต่ ค.ศ. 1948 และในวันนี้ ผลิตภัณฑ์จาก Hill’s เป็นผลิตภัณฑ์ที่สัตวแพทย์แนะนำให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงใช้มากกว่าผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ

Innovations & Product Ideas — นำเสนอแนวความคิดทางนวัตกรรมใหม่ หรือข้อเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่