Thank you for visiting

To log out and end your session, click "OK"


Dr. Mark Morris Sr.

ดร.มาร์ค มอร์ริส ซีเนียร์

Mark Morris, Sr.

เกิดเมื่อ ค.ศ. 1901, ดร.มอร์ริส ผู้ก่อตั้ง Hill's Pet Nutrition ด้วยวิสัยทัศน์ด้านโภชนศาสตร์คลินิกของท่านนั้นเชื่อว่าโภชนาการสามารถบรรเทาปัญหาด้านสุขภาพต่างๆของสัตว์เลี้ยงได้ ในเวลาสัตวแพทย์ส่วนมากทำงานอยู่ในแวดวงปศุสัตว์ แต่ท่านมุ่งเน้นในด้านการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยง และให้ความสำคัญกับเจ้าของสัตว์เลี้ยง ท่านเป็นผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลสัตว์ราริแทน (Raritan Hospital) ขึ้นในเมืองเอดิสัน รัฐนิวเจอร์ซี่ในปี ค.ศ. 1928 ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่รักษาเฉพาะสัตว์เลี้ยงแห่งที่ 2 ในประเทศสหรัฐอเมริกา

ดร.มอร์ริสมีแนวความคิดใหม่ในการจัดการกับโรคในสัตว์เลี้ยง ท่านได้ทำงานร่วมกับ ดร.จิม แอลลิสัน (Dr. Jim Allison) ที่มหาวิทยาลัยรัทเจอส์ (Rutgers University) ภาควิชาชีวเคมีเพื่อพัฒนาเทคนิคสำหรับวินิจฉัยโรคในสัตว์เล็ก แนวความคิดของท่านยังเป็นสิ่งใหม่และยังไม่ได้มีการตอบรับจากสัตวแพทย์โดยทั่วไปมากนัก แต่ในเวลาไม่นาน ดร.มอร์ริสก็สามารถพิสูจน์ถึงความเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านโภชนาการสัตว์เลี้ยง

Science Diet® Productsหลังจากที่ร่วมกับบริษัท Hill Packing Company ในเมืองโทพีกา รัฐแคนซัสเพื่อผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงตามแนวความคิดของท่าน ดร.มอร์ริสได้ก่อตั้งองค์กรการกุศลเพื่อสัตว์เลี้ยง The Morris Animal Foundation ดำเนินการเพื่อหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยในสัตว์เลี้ยง สัตว์ป่าและแหล่งเงินทุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาสัตวแพทย์ ตราบจนทุกวันนี้องค์กรดังกล่าวนับได้ว่าเป็นมูลนิธิที่ไม่หวังผลกำไรที่ใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับศึกษาสุขภาพของสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า ด้วยเงินทุนเริ่มต้น 50 ล้านเหรียญสหรัฐตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1948

Dr. Mark Morris, Sr.ตลอดชีวิตของท่าน ดร.มอร์ริสทำงานอุทิศตนให้กับแวดวงสัตว์เลี้ยงโดยตลอด ท่านได้เป็นประธานคนแรกของ สมาคมโรงพยาบาลสัตว์แห่งสหรัฐอเมริกา(American Animal Hospital Association(AAHA) และเคยเป็นประธานของสมาคมสัตวแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา (American Veterinary Medical Association, AVMA) ทั้งยังเป็นผู้ให้การสนับสนุนในการสร้างมาตรฐานโภชนาการในสัตว์เลี้ยง และผลของความพยายามได้กลายเป็นรากฐานและเกิดการจัดตั้งขึ้นเป็น Association of American Feed Control Officials (AAFCO) ในปัจจุบัน

ดร.มอร์ริสเสียชีวิตในปี ค.ศ. 1993 รวมอายุ 92 ปี