Thank you for visiting

To log out and end your session, click "OK"


คำถามเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยง

ย้อนกลับ

คำถามเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยง

ฉันสามารถค้นหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคในสัตว์เลี้ยงได้อย่างไร

เมื่อสัตว์เลี้ยงของท่านได้รับการวินิฉัยว่าเป็นโรคหรือเกิดภาวะต่างๆกับร่างกาย เป็นธรรมชาติที่ท่านมักต้องการทราบเกี่ยวกับอาการป่วยและการรักษา หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โรคแมว และ โรคสุนัข

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าสัตว์เลี้ยงของฉันมีภาวะน้ำหนักเกิน

มีสัญญาณ 2-3 ข้อ ที่สามารถบอกท่านได้ว่าสัตว์เลี้ยงของท่านมีน้ำหนักมากเกิน สัญญาณเตือนเหล่านี้ประกอบด้วย:

  • ไม่สามารถคลำพบกระดูกซี่โครง
  • ไม่สามารถมองเห็นส่วนเอวได้
  • มีการสะสมไขมันเหนือสะโพกและโคนหาง
  • เดินถ่างขา
  • เคลื่อนไหวลำบาก
  • หายใจสั้น
  • หงุดหงิดง่าย

 

ท่านควรให้ความใส่ใจเกี่ยวกับน้ำหนักตัวของสัตว์เลี้ยงเป็นอย่างมาก เช่นเดียวกับการเจริญเติบโตตามปกติ และการมีน้ำหนักตัวที่เหมาะสมสามารถช่วยป้องกันโรค และความผิดปกติต่างๆ ที่มีสาเหตุโน้มนำมาจากโรคอ้วน เช่นเดียวกันการเจริญเติบโตที่เหมาะสมก็ป้องกันโรคเกี่ยวกับกระดูก ถ้าท่านพบสัญญาณเหล่านี้ สัตวแพทย์สามารถให้คำแนะนำท่านเพื่อช่วยรักษาสุขภาพของสัตว์เลี้ยงของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม visit PetFit.com.