Thank you for visiting

To log out and end your session, click "OK"


ให้ข้อมูลเพื่อให้สุนัขของท่านมีสุขถาพดีที่สุด

สัญญาณเตือน อาการและสิ่งใดที่ท่านจะสามารถทำเพื่อให้สุนัขของท่านมีสุขภาพดี

รักษาให้สุนัขของท่าานมีสุขภาพดีโดยการรับข่าวสารอยู่เสมอ เรียนรู้เกี่ยวกับสัญญาณเตือนและอาการของโรคที่พบได้บ่อยในสุนัข ท่านสามารถเลือก 2-3 คำแนะนำในการฟื้นฟูสุขภาพเพื่อช่วยให้กระบวนการรักษาเร็วขึ้น โดยเลือกจากหัวข้อข้างล่างเพื่ออ่านให้ตรงกับโรค

 

โรคผิวหนังที่เกิดจากการแพ้

อะไรเป็นสาเหตุของปัญหาผิวหนังในสุนัข? 

ข้ออักเสบและอาการปวดข้อ ข้ออักเสบคืออะไร?

ข้ออักเสบเป็นภาวะทั่วไปที่เกิดขึ้นได้ในการเปลี่ยนแปลงแบบผิดปกติของข้อต่อ การเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีการสึกกร่อนของกระดูกอ่อนในข้อต่อเร็วกว่าที่ร่างกายจะสร้างขึ้นมาทดแทนได้ กระดูกอ่อนทำหน้าที่คล้ายเบาะปกป้องกระดูก เมื่อมันหายไปข้อจะเกิดการบวมและเจ็บ 

ความเสื่อมของสมองและพฤติกรรมที่เปลี่นแปลงในสุนัข

มันเป็นสิ่งสำคัญที่ควรจะรู้ว่าความแก่ชราเป็นเรื่องธรรมชาติของสุนัข ในแต่ละช่วงอายุสุนัขจะมีการแสดงออกทางพฤติกรรมที่ต่างกัน ความแก่ชราส่งผลต่อทุกส่วนของร่างกายสุนัขรวมถึงสมองด้วย ซึ่งส่งผลทำให้พฤติกรรมของสุนัขเปลี่ยนไป 

มะเร็งในสุนัข

ในหลายๆสิ่ง สุนัขมีความต้องการคล้ายกับท่านที่ต้องการโภชนาการที่เหมาะสมและการออกกำลังกายเพื่อทำให้สุขภาพแข็งแรง ข่าวร้ายคือสุนัขสามารถเกิดมะเร็งได้เหมือนมนุษย์ ข่าวดีคือสามารถรักษามะเร็งในสุนัขได้เหมือนในมนุษย์ 

Dental Disease in Dogs

Spending a lot of face time with your pooch is a fun time for both of you - until you get a whiff of his breath! Taking care of your pet's teeth can do more than just freshen his breath - it could improve his quality of life. 

Developmental Growth Disorders in Puppies

Proper nutrition is the best opportunity to keep your puppy healthy throughout her life. If you start her with good nutrition and give her adequate veterinary care from the beginning, her chances of developing a growth disorder are greatly reduced. 

Diabetes Mellitus in Dogs

If your dog appears weak or thirsty, frequently urinates, experiences rapid weight loss, is depressed, or has abdominal pain, she could be diabetic. 

Food Allergy and Food Intolerance in Dogs

Allergies aren't fun for anyone, but especially not for your dog who can't tell you what's making him so sick. If your dog vomits frequently, has diarrhea, irritated skin, a poor coat condition or hair loss, then he may have a food allergy. 

Gastrointestinal Disorders in Dogs

Gastrointestinal (GI) disorders and diseases affect a dog's stomach and intestines, resulting in pain and other problems. 

Heart Disease in Dogs

No matter your dog's size, he has a big heart - metaphorically speaking, of course. He has a personality all his own, he is a loyal companion and seems to know when you need a good laugh. 

Kidney Disease in Dogs

The kidneys, the frequently forgotten but life-sustaining organs, remove waste from the bloodstream and regulate fluids in the body. If the kidneys are not able to do their job, the result could be life threatening for your dog. 

Liver Disease in Dogs

The liver performs numerous important functions for your dog's body, including the filtering of toxins from the bloodstream. Because the liver works to rid the body of so many different substances, it is susceptible to damage from many different sources. 

Serious Illness, Accidents and Surgery in Dogs

Imagine being hurt or injured and not able to ask for what you need to feel better. That is exactly what your dog feels during a serious illness, or after an accident or surgery. 

Urinary Tract Disease in Dogs

You already know the food you feed your dog is extremely important in keeping him healthy. 

Weight Management in Dogs

How can you tell if your dog is overweight? First, your veterinarian will weigh your dog at her regular check-ups. Between check-ups, place your hands on her side - are her ribs hard to feel or even impossible to feel? If so, she is likely overweight.