Thank you for visiting

To log out and end your session, click "OK"


ความเสื่อมของสมองและพฤติกรรมที่เปลี่นแปลง

ความเสื่อมของสมองและพฤติกรรมที่เปลี่นแปลงในสุนัข

มันเป็นสิ่งสำคัญที่ควรจะรู้ว่าความแก่ชราเป็นเรื่องธรรมชาติของสุนัข ในแต่ละช่วงอายุสุนัขจะมีการแสดงออกทางพฤติกรรมที่ต่างกัน ความแก่ชราส่งผลต่อทุกส่วนของร่างกายสุนัขรวมถึงสมองด้วย ซึ่งส่งผลทำให้พฤติกรรมของสุนัขเปลี่ยนไป

ตรวจสอบอาการที่เกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงของท่านและปรึกษาสัตวแพทย์

  • ขับถ่ายไม่เป็นที่
  • ไม่ออกนอกบ้านเป็นเวลานาน
  • ไม่เล่นหรือทักทายคนในครอบครัว
  • ไม่ยอมให้เข้าใกล้หรือจับต้องร่างกาย
  • จำเจ้าของ คนในบ้านหรือสถานที่ที่คุ้นเคยไม่ได้
  • ไม่ตอบสนองต่อคำสั่ง
  • นอนมากขึ้นในช่วงกลางวันและน้อยลงในช่วงกลางคืน
  • หลงทางในบ้านหรือในสวนที่เคยอยู่เป็นประจำ
  • เดินแบบไร้ทิศทาง
  • ชอบมองที่ว่างหรือกำแพง

เพื่อรักษาสุนัขของท่านให้คงสภาพหนุ่มสาวและมีสุขภาพดี โภชนาการที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ ในแต่ละช่วงอายุควรให้อาหารที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและสารอาหารที่จำเป็นเพื่อให้พวกเขามีสุขภาพดีและสดใสแข็งแรง

สำหรับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้อง ควรปรึกษาสัตวแพทย์